ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 29

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 29 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปรับประกาศเต็มได้ที่ : Download ...

ข่าวสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

เปิดฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 51 (10/11/2561)

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เปิดฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 51 (ภาคทฤษฎี) วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่...

สิทธิประโยชน์ทนายความ

บทความและงานวิจัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook สภาทนายความ


สถิติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

  • รับเรื่อง
  • ช่วยเหลือแล้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Application มือถือ สภาทนายความ