ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกสภาทนายความ ลงพื้นที่เยี่ยมทนายความที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ สภาทนายความภาค 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ว่าที่ ร.ต.ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายลือชา เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 8 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประธานสภาทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อนสมาชิกทนายความ ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสภาทนายความภาค 8 พร้อมนำถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบแก่ทนายความและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ,...

ข่าวสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

บทความและงานวิจัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สิทธิประโยชน์ทนายความ

ผู้บริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook สภาทนายความ

สถิติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

  • รับเรื่อง
  • ช่วยเหลือแล้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Application มือถือ สภาทนายความ

ปรึกษากฎหมาย