ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกสภาทนายความ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์กับทายาท นายธัญญา โกสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และประธานกรรมการดำเนินกิจการของฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์กับทายาท นายธัญญา โกสวัสดิ์ จำนวนเงิน 144,691.20 บาท ณ อาคารที่ทำการสภาทนายความฯ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร.  

ข่าวสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

บทความและงานวิจัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สิทธิประโยชน์ทนายความ

ผู้บริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook สภาทนายความ

สถิติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

  • รับเรื่อง
  • ช่วยเหลือแล้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Application มือถือ สภาทนายความ

ปรึกษากฎหมาย