ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมทนายความผู้ช่วยฯ (11/9/2561)

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้เข้าการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา โดยการอบรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ที่ปรึกษาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มาบรรยายให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ ในครั้งนี้. ...

ข่าวสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สิทธิประโยชน์ทนายความ

บทความและงานวิจัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook สภาทนายความ


สถิติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

  • รับเรื่อง
  • ช่วยเหลือแล้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Application มือถือ สภาทนายความ