ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 27”

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 27” การสมัคร สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 สมัครได้ที่ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560 ส่งใบสมัครมาที่ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249...

ข่าวสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดจองชีทคำบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดจองชีทคำบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 ดาวน์โหลดใบจองคำบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 : Download ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินคำบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 : Download   กรุณาส่งเอกสารต่างๆ มาที่ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ (จองคำบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49) 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 หมายเหตุ 1. กำหนดเวลาจองชีท รุ่น 49 ระหว่างวันที่ 4 -...

สิทธิประโยชน์ทนายความ

บทความและงานวิจัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook สภาทนายความ

สถิติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

  • รับเรื่อง
  • ช่วยเหลือแล้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Application มือถือ สภาทนายความ

ปรึกษากฎหมาย