ข่าวประชาสัมพันธ์

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ และคณะฯ ร่วมหารือกับผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเพื่อทำบันทึกความตกลงทางวิชาการร่วมกัน ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรของสภาทนายความ

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. ที่สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ : นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ และ นายณัฐนันณ์ สุวรรณมณี ประธานกรรมการสำนักงานคดีปกครองสภาทนายความ ร่วมหารือกับผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้แก่...

ข่าวสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สิทธิประโยชน์ทนายความ

บทความและงานวิจัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook สภาทนายความ

สถิติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

  • รับเรื่อง
  • ช่วยเหลือแล้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Application มือถือ สภาทนายความ

ปรึกษากฎหมาย