ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นายพนิต...

ข่าวสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49 (ภาคทฤษฎี)

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เปิดฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49 (ภาคทฤษฎี) วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49...

สิทธิประโยชน์ทนายความ

บทความและงานวิจัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook สภาทนายความ

สถิติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

  • รับเรื่อง
  • ช่วยเหลือแล้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Application มือถือ สภาทนายความ

ปรึกษากฎหมาย