ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย” รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย” รุ่นที่ 1 รับสมัคร : วันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 (09.00 – 16.00 น.) ณ สำนักระงับข้อพิพาททางเลือก สภาทนายความ ชั้น 1 อบรม : วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่...

ข่าวสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

ข้อปฏิบัติและแบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49

ข้อปฏิบัติและแบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 ดาวน์โหลดข้อปฏิบัติและแบบแจ้งการฝึกฯ : Download ( สามารถโหลดแบบแจ้งฝึกได้เลยไม่ต้องรอจดหมาย ) สามารถยื่นแจ้งฝึกหัดงานแทนกันได้หรือยื่นแจ้งทางไปรษณีย์ เอกสารที่ต้องยื่นแจ้ง - แบบแจ้งฝึกหัดงานภาคปฏิบัติ - สำเนาใบอนุญาตทนายความผู้เซ็นต์รับรอง กรุณาส่งเอกสารมายัง สภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์ (สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ) 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ แขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

สิทธิประโยชน์ทนายความ

บทความและงานวิจัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook สภาทนายความ

สถิติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

  • รับเรื่อง
  • ช่วยเหลือแล้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Application มือถือ สภาทนายความ