ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม/สัมมนาผู้บริหารสภาทนายความ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการบริหารองค์กร

ยินดีต้อนรับประธานสภาทนายความจังหวัดทุกท่าน เข้าสู่การประชุม/สัมมนาผู้บริหารสภาทนายความ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการบริหารองค์กร วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 (เวลา 08.30-16.30 น.) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปภัมถ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร การประชุม/สัมมนาฯ เริ่มขึ้นเวลาประมาณ 08.30 น. โดยนางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี...

ข่าวสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

บทความและงานวิจัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สิทธิประโยชน์ทนายความ

ผู้บริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook สภาทนายความ

สถิติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

  • รับเรื่อง
  • ช่วยเหลือแล้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Application มือถือ สภาทนายความ

ปรึกษากฎหมาย