ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกสภาทนายความ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ทนายความจิรวุฒิ รวยทรัพย์

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 19.30 น. : สภาทนายความโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายจิรวุฒิ รวยทรัพย์ ทนายความ ณ วัดศรีบุรีรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ข่าวสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

บทความและงานวิจัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สิทธิประโยชน์ทนายความ

ผู้บริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook สภาทนายความ

สถิติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

  • รับเรื่อง
  • ช่วยเหลือแล้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Application มือถือ สภาทนายความ

ปรึกษากฎหมาย