ข่าวสารทั้งหมด

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา “หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20 หรือ หลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้าน”

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา "หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20 หรือ หลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้าน" ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download ดาวน์โหลดตารางเรียน : Download

แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี...

บรรยากาศอบรมผู้ช่วยทนายความอาสาฯ (7/8/2561)

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบรรยายชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ในโครงการอบรมผู้ช่วยทนายความอาสาฯ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจผู้ที่มาเข้าอบรมฯ ในครั้งนี้ สำหรับหัวข้อในวันนี้ จะเป็นการบรรยายเรื่อง...

วันรพี ประจำปี 2561 ( 7 สิงหาคม 2561)

“วันรพี ประจำปี 2561” (7 สิงหาคม 2561) ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ นำคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ ได้แก่ ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหาร, นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, คณะกรรมการสภาทนายความ, สมาชิกสภาทนายความ และพนักงานสภาทนายความ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์...

กำหนดการรับสมัครและแผนผังที่นั่งสอบ ประเภทผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

กำหนดการรับสมัครและแผนผังที่นั่งสอบ ประเภทผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง หลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำหรับทนายความ รุ่นที่ 2

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง หลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำหรับทนายความ รุ่นที่ 2 วันเวลาและสถานที่อบรม : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ค่าสมัคร : 2000 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง หลักสูตรทนายความที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการลงทุน (บีโอไอ, นิคมอุตสาหกรรม, เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก) รุ่นที่ 1

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง หลักสูตรทนายความที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการลงทุน (บีโอไอ, นิคมอุตสาหกรรม, เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก) รุ่นที่ 1 วันเวลาและสถานที่อบรม : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 19-20, 26-27 มกราคม 2562 และ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 หรือชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ค่าสมัคร...

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครการอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 29”

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครการอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 29” การสมัคร สมัครด้วยตนเอง : สมัครได้ที่ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร   ระยะเวลารับสมัคร : วันที่ 14 - 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 (ตามวันและเวลาราชการ) ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) วัน-เวลา และสถานที่อบรม : วันที่ 27-28 ตุลาคม...

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง หลักสูตรทนายความผู้ปฏิบัติงานในการบังคับคดีตามกฎหมายบังคับคดีใหม่ รุ่นที่ 1

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง หลักสูตรทนายความผู้ปฏิบัติงานในการบังคับคดีตามกฎหมายบังคับคดีใหม่ รุ่นที่ 1 วันเวลาและสถานที่อบรม : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 22-23 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ค่าสมัคร : 2000 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download