ข่าวสารทั้งหมด

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ และคณะฯ ร่วมหารือกับผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเพื่อทำบันทึกความตกลงทางวิชาการร่วมกัน ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรของสภาทนายความ

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. ที่สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ : นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ และ นายณัฐนันณ์ สุวรรณมณี ประธานกรรมการสำนักงานคดีปกครองสภาทนายความ ร่วมหารือกับผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้แก่...

พระราชกําหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกําหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรบ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรบ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรบ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรบ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรบ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย กรรมการบริหารสภาทนายความ และพนักงานสภาทนายความ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย กรรมการบริหารสภาทนายความ และพนักงานสภาทนายความ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) กรุงเทพมหานคร. ...

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การยื่นและส่งคำคู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Filing System : e-Filing)

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การยื่นและส่งคำคู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Filing System : e-Filing) โดย นายเสาวภักดิ์...