ข่าวสารทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่น 13″

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่น 13" วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download *** เรียงรายชื่อตามตัวอักษร ***  

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 30

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 30 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม – วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download *** เรียงรายชื่อตามตัวอักษร ***

การอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความ รุ่น 2 (4/12/2561)

สภาทนายความได้จัดให้มีโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ภาษาอังกฤษกับนักกฎหมาย” และนายอาลยัส หะยีสาและ บรรยายหัวข้อ “หลักการทำสัญญาและเรียกค่าว่าความเป็นภาษาอังกฤษ” ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม...

รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากชาวบ้านชุมชนซอยหอยลาย

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 : นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากชาวบ้าน กรณีทางเข้าออกชุมชน และได้ลงดูพื้นที่ชุมชนซอยหอยลาย ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

เปิดการอบรมตามโครงการปฏิรูปทนายความอาสาฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1)

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1)...

ปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 51 (2/12/2561)

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ ปิดการอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 51 ในโอกาสนี้...

เปิดเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20 (ภาค 1)...

การอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความ รุ่น 2 (27/11/2561)

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์  รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวให้การต้อนรับทนายความผู้เข้ารับการอบรม  โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 2  ครั้งที่ 4/2561 โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด  นายนคร พจนวรพงษ์ กรรมการผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “การวางตัวของทนายความ”  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน...

ตัวแทนภาคีองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ไทย ร้องสภาทนายความ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ พร้อมด้วยนายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รับมอบเอกสารหลักฐานจากตัวแทนภาคีองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ไทย เพื่อให้สภาทนายความช่วยเหลือในการยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อระงับและเพิกถอนคำสั่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ให้สำนักงานเขตทั่วกรุงเทพฯ ระดมจับสุนัขจรจัด โดยมีองค์กรเครือข่ายร่วมภาคเอกชนและประชาชนผู้รักสุนัขเข้าร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์กว่า 100 คน จนแน่นห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์...

ต้อนรับนายกสมาคมทนายความเกาหลีใต้

นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สภาทนายความ และนายนิทรารัตน์ แพทย์วงศ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ MR. YU JOON YONG นายกสมาคมทนายความเขตคยองกีเหนือ ประเทศเกาหลีใต้ และคณะกรรมการบริหาร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจส่วนงานต่าง ๆ ของสภาทนายความไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ สภาทนายความ...