ข่าวสารทั้งหมด

กำหนดการรับสมัครเข้ารับการอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 49

กำหนดการวิธีการสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 49 – วิธีการสมัครอบรมวิชาว่าความและใบสมัครรุ่นที่ 49 : Download – ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน : Download

ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี รุ่นที่ 48

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี รุ่นที่ 48 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download   หมายเหตุ : วิธีการเสิร์จหาอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม Ctrl และปุ่ม F พร้อมกัน จากนั้นให้กรอกเลขประจำตัวสอบ หากผ่านทดสอบจะปรากฎทั้งเลขประจำตัวสอบ ชื่อและนามสกุล   ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบทฤษฎีรุ่นที่ 48 : Download แบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานภาคปฏิบัติรุ่นที่ 48 : Download ***(สามารถโหลดแบบแจ้งฝึกได้เลยไม่ต้องรอจดหมาย) สามารถยื่นแจ้งฝึกหัดงานแทนกันได้หรือยื่นแจ้งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งเอกสารมายัง สภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์ (สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ) 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ แขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220***

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์และเป็นพิธีกรดำเนินรายการ “Law Update” ผ่านทางเฟสบุ๊คสภาทนายความ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์และเป็นพิธีกรดำเนินรายการ “Law Update” แทน นางสาวกุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา เนื่องจากติดภารกิจ รายงานข่าวซีเกมส์ที่ประเทศมาเลเซีย โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจเอก อมรพันธุ์ ฉิมอิ่ม รองสารวัตรฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...

ตัวแทนชาวบ้านโครงการหมู่บ้านเพิ่มสิน 3 เข้ายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือกับสภาทนายความ จากกรณีที่ชาวบ้านซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากโครงการฯ แล้วไม่ได้รับโอน

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : ตัวแทนชาวบ้านโครงการหมู่บ้านเพิ่มสิน 3 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร นำโดย นายภัทรพงษ์ รักข้อง พร้อมกับตัวแทนฯ เข้ามายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือกับสภาทนายความ จากกรณีที่ชาวบ้านซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากโครงการฯ แล้วไม่ได้รับโอน...

นายกสภาทนายความพร้อมคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ เพื่อพิจารณาสรุปในแนวทางการดำเนินการยื่นฎีกา กรณีแรงงานชาวเมียนมาร์สองคนเป็นจำเลยในคดีฆ่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบนเกาะเต่า

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ :ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์, นายลือชา เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหารภาค...

นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยกรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานสภาทนายความ, การเตรียมตัวสู่วิชาชีพทนายความ และสาขานักกฎหมายด้านต่างๆ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานสภาทนายความ ณ อาคารที่ทำการสภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร. ...

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ณ โรงแรมแกนรด์พาลาสโซ่ จังหวัดชลบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมแกนรด์พาลาสโซ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา : Download

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ ๖๔๔) : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

กำหนดการและรายชื่อ ผู้เข้ารับอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 26”

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ประกาศกำหนดการและรายชื่อ ผู้เข้ารับอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 26” ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (เรียงตามตัวอักษร) : Download