ข่าวสารทั้งหมด

เปิดการอบรม “หลักสูตรทนายความคดีในศาลแขวง รุ่นที่ 1”

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “หลักสูตรทนายความคดีในศาลแขวง รุ่นที่...

ชมรมฟุตบอลสภาทนายความ ประกาศรับสมัครนักฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขัน Lawyer’s Cup ครั้งที่ 21

ชมรมฟุตบอลสภาทนายความ ประกาศรับสมัครนักฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขัน Lawyer's Cup ครั้งที่ 21 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19-31 ตุลาคม 2561 ณ สภาทนายความ ชั้น 2...

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 29

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร" รุ่น 29 วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download ***...

ปิดการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : การอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาวันสุดท้าย เป็นการบรรยายในหัวข้อ “หลักการว่าความและการถามพยาน” วิทยากรโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และนายอนุพร...

เข้าพบองคมนตรี (16/10/2561)

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายวิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี...

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 13”

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร "ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 13" รับสมัคร : วันที่ 24 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 (08.30 – 16.00 น.) ณ สำนักระงับข้อพิพาททางเลือก สภาทนายความ ชั้น 1 อบรม : วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร...

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 7.30 น. ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ นำคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ, กรรมการสภาทนายความ, ทนายความ และพนักงานสภาทนายความ ร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล...

สำนักงานคดีปกครอง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดีปกครอง รุ่นที่ 1”

สำนักงานคดีปกครอง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดีปกครอง รุ่นที่ 1” วันเวลาและสถานที่อบรม : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6, 12-13, 19-20, 27 มกราคม, 2-3, 9-10, 16-17, กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น...

กลุ่มผู้เช่าอาคารยมราช ร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายกับสภาทนายความ

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาทนายความ ชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมด้วยนายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม,...