สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดียาเสพติด รุ่นที่ 2”

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดียาเสพติด รุ่นที่ 2” วันเวลาและสถานที่อบรม : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 11-12, 18-19, 25-26 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ค่าสมัคร : 5,000 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดีจัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎหมาย ป.ป.ช.ใหม่ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1”

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดีจัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎหมาย ป.ป.ช.ใหม่ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1” วันเวลาและสถานที่อบรม : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23-24 กุมภาพันธ์, 2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30-31 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์...

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความผู้ปฏิบัติงานในศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 1”

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความผู้ปฏิบัติงานในศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 1” วันเวลาและสถานที่อบรม : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ค่าสมัคร : 2,000 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ “โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำหรับทนายความ รุ่นที่ 2”

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ “โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำหรับทนายความ รุ่นที่ 2” วันเวลาและสถานที่อบรม : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ค่าสมัคร : 2,000 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการลงทุน (บีโอไอ, นิคมอุตสาหกรรม, เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก รุ่นที่ 1”

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการลงทุน (บีโอไอ, นิคมอุตสาหกรรม, เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก รุ่นที่ 1” วันเวลาและสถานที่อบรม : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 19-20, 26-27 มกราคม และ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 หรือชั้น 5...

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความผู้ปฏิบัติงานในการบังคับคดีตามกฎหมายบังคับคดีใหม่ รุ่นที่ 1”

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความผู้ปฏิบัติงานในการบังคับคดีตามกฎหมายบังคับคดีใหม่ รุ่นที่ 1” วันเวลาและสถานที่อบรม : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 22-23 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ค่าสมัคร : 2,000 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ “โครงการเสวนาวิชาการ การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับใหม่ หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลัง”

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ "โครงการเสวนาวิชาการ การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับใหม่ หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลัง" วันเวลาและสถานที่อบรม : วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ค่าสมัคร : ฟรี ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 7)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 7) วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมไมด้า อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม : Download

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อละออง สนธิกรณ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.30 น. : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อละออง สนธิกรณ์ บิดาของนางสาวพรพิมล สนธิกรณ์ เจ้าหน้าที่สภาทนายความ...