สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง หลักสูตรทนายความผู้เชี่ยวชาญคดียาเสพติด รุ่นที่ 1

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง หลักสูตรทนายความผู้เชี่ยวชาญคดียาเสพติด รุ่นที่ 1 วันเวลาและสถานที่อบรม : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 10-11, 24-25 พฤศจิกายน, 1-2 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ค่าสมัคร : 5000 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download ...

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับทนายความ รุ่นที่ 1

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับทนายความ รุ่นที่ 1 วันเวลาและสถานที่อบรม : วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ค่าสมัคร : ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี) ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/61

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/61 วิธีการสมัครสอบ - สามารถลงทะเบียนสอบแทนกันได้โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ - บุคคลใดที่จะมายื่นสมัครแทนต้องทราบชื่อ ที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่จัดส่งผลสอบของผู้สมัครสอบ - บุคคลใดที่ฝึกหัดงานวันครบกำหนด 1 ปี ก่อนวันสอบสามารถลงทะเบียนสอบได้ตามวันเวลาที่กำหนด ต้องมาสมัครด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนสอบแทน - ไม่รับสมัครสอบทางไปรษณีย์ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น .......................................................................................................... เอกสารการสมัคร กรณีที่เคยสมัครแล้ว - บัตรประจำตัวสอบเดิม - รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ (เขียนชื่อ สกุล หลังรูป) -...

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง หลักสูตรทนายความผู้เชี่ยวชาญกฎหมายดิจิทัลและการแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทนายความรุ่นที่ 1

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง หลักสูตรทนายความผู้เชี่ยวชาญกฎหมายดิจิทัลและการแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทนายความรุ่นที่ 1 วันเวลาและสถานที่อบรม : วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ค่าสมัคร : 2,000 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download  

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนในอำเภอเขาค้อ ร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ (25/5/2561)

ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๔๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ, นายเสาวภักดิ์  สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายภักดี ...

ประกาศรับสมัคร โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 1

ประกาศรับสมัคร โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 1

แผนผังรายตัวอบรมจริยธรรมรุ่น 48 และผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดในสำนักงาน 1 ปี

แผนผังรายตัวอบรมจริยธรรมรุ่น 48 และผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดในสำนักงาน 1 ปี

ชาวบ้านเข้าขอบคุณสภาทนายความ (25/5/2561)

ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ : ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมนายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการสภาทนายความ ภาค ๖, นายณัฐนันท์ สุวรรณมณี ประธานสำนักงานคดีปกครอง และนายธานินทร์ คชรัตน์...