ลี้ภัยสงคราม ขอพึ่งสภาทนายความ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงาน รับเรื่องขอความเป็นธรรมจากนายอันวา อามิน ชาวคูเวต ผู้ตกเป็นเหยื่อจากภัยสงคราม Iraq war เมื่อปี ค.ศ....

การอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความ รุ่น 2 (20/11/2561)

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สภาทนายความได้จัดให้มีโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายวัฒนา เซ่งไพเราะ ทนายความอาวุโส ได้ให้เกียรติมาบรรยาย ในหัวข้อ “ประสบการณ์วิชาชีพทนายความ” ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ...

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสภาทนายความ ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ...

พิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. : คณะกรรมการบริหารสภาทนายความ ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 5, ประธานสภาทนายความจังหวัด, สมาชิกสภาทนายความ, พนักงานสภาทนายความ และประชาชนร่วมในพิธี. ...

ประชุมสัญจร จ.ลำปาง

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาทนายความ ครั้งที่ 11/2561 (สัญจร) จังหวัดลำปาง โดยมีคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องผาไท โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง ...

พิธีมอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 29

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 29 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปรับประกาศเต็มได้ที่ : Download ...

เปิดฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 51 (10/11/2561)

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เปิดฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 51 (ภาคทฤษฎี) วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่...

เปิดการอบรม หลักสูตรทนายความคดียาเสพติด รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “หลักสูตรทนายความคดียาเสพติด...

เปิดโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯ รุ่น 2

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์  รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดงาน โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 2  โดย แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ที่ปรึกษาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาบรรยาย ในหัวข้อ “นิติวิทยาศาสตร์กับวิชาชีพทนายความ” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ...

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคุณสมบัติของผู้สมัครสามารถดูได้ที่ : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา