สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร...

พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พ.ร.บ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พ.ร.บ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เข้าพบอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือแนวทางในการพัฒนาการประกอบวิชาชีพทนายความ

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : นางสาวมิ่งขวัญ ปานจันทร์ ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ได้เข้าพบ นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือแนวทางในการพัฒนาการประกอบวิชาชีพทนายความ และการเสริมสร้างศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รวมถึงการศึกษาและดูงานการประกอบวิชาชีพทนายความในต่างประเทศ...

สำนักฝึกอบรมจึงขยายระยะเวลาการจองคำบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

เนื่องจากมีนักศึกษาสอบถามเป็นจำนวนมาก ทางสำนักฝึกอบรมจึงขยายระยะเวลาการจองคำบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ใบจองคำบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 : Download ใบแจ้งชำระเงิน : Download กรุณาส่งหลักฐานส่งเอกสารต่างๆ มายัง สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (จองคำบรรยายรุ่นที่ 49) สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

สภาทนายความภาค 4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47

สภาทนายความภาค 4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47 วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สภาทนายความภาค 7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47

สภาทนายความภาค 7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม

สภาทนายความภาค 8 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47

สภาทนายความภาค 8 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47 วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-15.30 น. ณ โรงแรมเกียรตินคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  

สภาทนายความภาค 3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47

สภาทนายความภาค 3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สำรองที่นั่งได้ที่ สภาทนายความ ภาค 3 โทร.083-3719786 , 094-3927577 หรือประธานสภาทนายความทุกจังหวัดในภาค...

แผนผังที่นั่งสอบรุ่นที่ 47 และผู้รักษาสถานภาพ

แผนผังที่นั่งสอบรุ่นที่ 47 และผู้รักษาสถานภาพ ดาวน์โหลดรายชื่อ : Download