ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้แทนสภาทนายความ มอบเงินช่วยเหลือการฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ทายาทของ นายเฉลิม ศรีทัตพันธ์

นายนิทรารัตน์ แพทย์วงศ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้แทนสภาทนายความ มอบเงินช่วยเหลือการฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ นายนริศร ศรีทัตพันธุ์ ทายาทของ นายเฉลิม ศรีทัตพันธ์ สมาชิกเลขที่ 2857/2555 จำนวนเงิน 140,063.20 บาท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560.

กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 3 ร่วมงานสวดพระอภิธรรม นายนิพนธ์ คงชนะ บิดาของทนายความธนิศร์ คงชนะ

นายวิสิทธิ์ ศักดิ์สิงห์ กรรการบริหารสภาทนายความภาค 3 ร่วมงานสวดพระอภิธรรม นายนิพนธ์ คงชนะ  บิดาของทนายความธนิศร์ คงชนะ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ณ บ้านพักอาศัย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยในวันนี้สภาทนายความภาค 3 เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม

นายกสภาทนายความ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559″

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. : ฝ่ายวิชาการ สภาทนายความฯ โดยนายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา และได้รับเกียรติจาก...

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างบูรณาการ ครั้งที่ 7/2560 ภาค 5

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างบูรณาการ ครั้งที่ 7/2560 ภาค 5 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-15.30 น. ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ พร้อมคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะจากสถาบัน International Cooperation Department Research and Training Institute Ministry...

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ พร้อมด้วย นายนันทน อินทนนท์ รองประธานอนุกรรมการสำนักงานกิจการระหว่างประเทศ, นายสืบสิริ ทวีผล อนุกรรมการสำนักงานกิจการระหว่างประเทศ และนางสาวบัวระวงษ์ ทรัพย์กิ่งศาล อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์...

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาการประกอบวิชาชีพอย่างบูรณาการ” ครั้งที่ 6/2560 (สภาทนายความภาค 1)

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 ณ สโมสรสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ: ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาการประกอบวิชาชีพอย่างบูรณาการ" ครั้งที่ 6/2560 (สภาทนายความภาค 1) โดย ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ...

นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ประธานอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ และคณะทำงาน ร่วมต้อนรับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร "ทนายความสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 9 (11 มีนาคม 2560) ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความฯ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 8.30-10.30 น. บรรยายหัวข้อ "วิวัฒนาการ การจัดการขยะในประเทศไทย" โดย นายกฤศกร เชิงสมอ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีแพค จำกัด 10.45-12.00...

พระราชกฤษฎีกา กําหนดจํานวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทําการของศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา กําหนดจํานวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทําการของศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พ.ร.ฎ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาการประกอบวิชาชีพอย่างบูรณาการ” ครั้งที่ 5/2560 (สภาทนายความภาค 5)

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาการประกอบวิชาชีพอย่างบูรณาการ" ครั้งที่ 5/2560 (สภาทนายความภาค 5) โดยนายสุรศักดิ์ อินทนันท์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค...

นายกสภาทนายความ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 16 ปี ของการเปิดทำการศาลปกครอง

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 16 ปี ของการเปิดทำการศาลปกครอง ณ สำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร.