Home ข่าวสารสภาทนายความ ผลรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความ ประจำปี 2560

ผลรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความ ประจำปี 2560

26185
SHARE

วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น. ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร : นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์/ประธานคณะกรรมการจัดงานกาชาดสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ ร่วมการออกรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความ ประจำปี 2560

โดยผลรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความ ประจำปี 2560 มีดังนี้

รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Yaris 1.2 E เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 รางวัล  (มูลค่า 549,000 บาท ชำระภาษีแล้ว) เลขที่ออก : 16031

รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda CBR 150R จำนวน 1 รางวัล (รางวัลมูลค่า 80,000 บาท ชำระภาษีแล้ว) เลขที่ออก : 06499

รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท (15.2 กรัม) จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 23,500 บาท (รวมมูลค่า 47,000 บาท) เลขที่ออก : 01394  09691

รางวัลที่ 4 ทีวีสี Samsung LED 49 นิ้ว จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 17,900 บาท (รวมมูลค่า 35,800 บาท)
เลขที่ออก : 00724  04410

รางวัลที่ 5 ไมโครเวฟ SHARP รุ่น R-295P จำนวน 4 รางวัล ๆ ละ 3,850 บาท (ร่วมมูลค่า 15,400 บาท)
เลขที่ออก : 16082  08519  23939  05230

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว บัตรกำนัล จำนวน 30 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท (รวมมูลค่า 30,000 บาท)
เลขที่ออก : 731

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว บัตรกำนัล จำนวน 300 รางวัล ๆ ละ 500 บาท (รวมมูลค่า 150,000 บาท)
เลขที่ออก : 80

 

หมายเหตุ : ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ “ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560″
***หากไม่มารับภายในกำหนดถือว่าผู้ถูกรางวัลสละสิทธิ์และจะมอบรางวัลแก่สภากาชาดไทยเพื่อการกุศลต่อไป “ผู้ที่ถือสลากที่ถูกรางวัลเท่านั้นที่จะมีสิทธิรับรางวัลได้” ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : สำนักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สภาทนายความ โทรศัพท์ 0-2522-7124-27 ต่อ 223, 224

Facebook Comments