Home ข่าวสารสภาทนายความ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “การยื่นและส่งคำคู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Filing System : e-Filing)”

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “การยื่นและส่งคำคู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Filing System : e-Filing)”

1917
SHARE

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกทนายความเข้าร่วมการอบรม เรื่อง “การยื่นและส่งคำคู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Filing System : e-Filing)” ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมอบรม : Download

 

ส่งใบตอบรับกลับมาได้ที่ : โครงการพัฒนาบุคลากรสภาทนายความ ชั้น 3 อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

หรือสำรองที่นั่งได้ที่ :

โทรศัพท์ 02-522-7124-27, 02-522-7143-47 ต่อ 321, 322

โทรสาร 02-522-7158

Facebook Comments