Home ข่าวสารสภาทนายความ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวครั้งที่ 2/2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวครั้งที่ 2/2560

3314
SHARE

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวครั้งที่ 2/2560

เปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ และศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

รับจำนวนจำกัดเพียง 500 คนเท่านั้น

 

ดาวน์โหลดหนังสือ : Download

ดาวน์โหลดคำชี้แจง : Download

ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน : Download

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม : Download

ดาวน์โหลดใบสมัครศาลเยาวชนฯ กลาง : Download

ดาวน์โหลดใบสมัครศาลเยาวชนฯ ต่างจังหวัด : Download

Facebook Comments