Home ข่าวสารสภาทนายความ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ณ โรงแรมวี-วัน จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ณ โรงแรมวี-วัน จังหวัดนครราชสีมา

1045
SHARE

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมวี-วัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ : Download

Facebook Comments