Home ข่าวสารสภาทนายความ แผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎี รุ่น 48

แผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎี รุ่น 48

5050
SHARE

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ ประกาศแผนผังที่นั่ง สอบภาคทฤษฎี รุ่น 48
วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 – 17.30 น.
สถานที่ : ตึกกงไกรลาศ(KLB) ตึกเวียงผา (VPB) มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก
***กรณีมีปัญหา สามารถติดต่อกองอำนวยการสอบ ห้อง 101 ตึกเวียงผา (VPB) ***

Facebook Comments