Home ข่าวสารสภาทนายความ อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

356
SHARE

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานสภาทนายความ และการเตรียมตัวสู่วิชาชีพทนายความ และสาขานักกฎหมายด้านต่างๆ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานสภาทนายความ ณ อาคารที่ทำการสภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments