Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยอุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยอุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

267
SHARE

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานสภาทนายความ และการเตรียมตัวสู่วิชาชีพทนายความ และสาขานักกฎหมายด้านต่างๆ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานสภาทนายความ ณ อาคารที่ทำการสภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments