Home ข่าวสารสภาทนายความ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

556
SHARE

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Facebook Comments