Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ ให้สัมภาษณ์ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊คเพจสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรายการ “Law Update”

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ ให้สัมภาษณ์ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊คเพจสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรายการ “Law Update”

319
SHARE

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ให้สัมภาษณ์ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊คเพจสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรายการ “Law Update” นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เป็นพิธีกรดำเนินรายการแทน นางสาวกุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา เนื่องจากติดภารกิจ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ร้อยโท ดร.ธนพจน เอกโยคยะ นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษกรมทรัพย์สินทางปัญญา และนายนันทน อินทนนท์ กรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร มาร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรับชมรายการ “Law Update” ผ่านทางเฟสบุ๊คเพจสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกวันพฤหัสบดี.

Facebook Comments