Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความพร้อมด้วยอุปนายกฝ่ายบริหาร เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เพื่อกราบเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ

นายกสภาทนายความพร้อมด้วยอุปนายกฝ่ายบริหาร เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เพื่อกราบเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ

951
SHARE

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 08.50 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เพื่อกราบเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ รุ่นที่ 46 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร.

Facebook Comments