Home ข่าวสารสภาทนายความ แผนผังที่นั่งสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานฯ ครั้งที่ 2/2560

แผนผังที่นั่งสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานฯ ครั้งที่ 2/2560

2245
SHARE

แผนผังที่นั่งสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานฯ ครั้งที่ 2/2560

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00–17.00 น. ณ อาคาร KLB (กงไกรลาศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

**กรณีมีปัญหาหรือติดต่อสอบถาม ติดต่อได้ที่กองอำนวยการสอบ ห้องศรีอักษร ข้างอาคารเวียงผา(VPB) หรือใต้อาคารกงไกรลาศ**

Facebook Comments