Home ข่าวสารสภาทนายความ ผังรายงานตัวและแผนผังที่นั่งอบรมจริยธรรม รุ่น 46/ผู้รักษาสถานภาพ

ผังรายงานตัวและแผนผังที่นั่งอบรมจริยธรรม รุ่น 46/ผู้รักษาสถานภาพ

2659
SHARE

ผังรายงานตัวและแผนผังที่นั่งอบรมจริยธรรม รุ่น 46/ผู้รักษาสถานภาพ

***นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นทนายความในวันอบรมจริยธรรม สามารถโหลดแบบคำขอจดทะเบียนและเตรียมเอกสารตามที่กำหนดพร้อมยื่นในวันงานได้ (เวลาที่จะให้เริ่มยื่นจดทะเบียนได้จะแจ้งให้ทราบภายในงาน)

แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนทนายความ : Download

Facebook Comments