Home ข่าวสารสภาทนายความ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ในฐานะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 6/2560

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ในฐานะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 6/2560

445
SHARE

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. : นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ในฐานะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 6/2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว/ข้อมูลข่าว : นายณัฐศักดิ์ สามงามทอง

Facebook Comments