Home ข่าวสารสภาทนายความ กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร มอบถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้งานโครงการและกิจการของสภาทนายความ

กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร มอบถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้งานโครงการและกิจการของสภาทนายความ

385
SHARE

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายอนุพร อรุณรัตน์ กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร และได้มอบถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้งานโครงการและกิจการของสภาทนายความ เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 กันยายน 2560

Facebook Comments