Home ข่าวสารสภาทนายความ ขอเชิญร่วมโครงการอบรม “ภาษาอังกฤษสาหรับทนายความ (English for Lawyers)”

ขอเชิญร่วมโครงการอบรม “ภาษาอังกฤษสาหรับทนายความ (English for Lawyers)”

9853
SHARE

สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม
“ภาษาอังกฤษสาหรับทนายความ (English for Lawyers)”

สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

Facebook Comments