Home ข่าวสารสภาทนายความ เปิดฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 51 (10/11/2561)

เปิดฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 51 (10/11/2561)

1876
SHARE

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เปิดฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 51 (ภาคทฤษฎี) วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 51 (ภาคทฤษฎี) โดยมี นายวิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ได้มีการแนะนำคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ และกรรมการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ จากนั้นเวลา 9.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้บรรยายเริ่มในหัวข้อ การเตรียมพยาน/การทำคดี/การเรียกค่าว่าความ

ทั้งนี้ การเปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 51 นี้ จะมีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับวิชาว่าความในเรื่องต่างๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขาในระหว่างวันที่ 10-16, 21-25, 28-30 พฤศจิกายน 2561 และ 1-2 ธันวาคม 2561 โดยนักศึกษาสามารถดูกำหนดการบรรยายได้ที่ทางเว็บไซต์สภาทนายความ เฟสบุ๊กสภาทนายความ และเฟสบุ๊กสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักฝึกวิชาว่าความฯ โทรศัพท์ 0-2522-7124-27 ต่อ 219 โทรสาร 0-2522-7130 ได้ในวันเวลาราชการ.

Facebook Comments