Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

ขยายเวลารับสมัคร Legal English Training จนถึง 31 มกราคม 2561

ขยายเวลารับสมัคร Legal English Training จนถึง 31 มกราคม 2561

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ เข้าพบอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ...

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ เข้าพบปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และนายนิพนธ์...

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดที่ทำการสภาทนายความจังหวัดสระบุรี

วันที่ 9 มกราคม 2561 : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดและทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ณ ที่ทำการสภาทนายความจังหวัดสระบุรี โดยมี ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหาร, นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 และคณะกรรมการสภาทนายความ...

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค...

ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะฯ เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7

วันที่ 5 มกราคม 2560 : นายนิทรารัตน์ แพทย์วงศ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายสมชาย ลิ้มสกุล และนายบัญชา คูรศิริกุล ที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าพบท่านทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เพื่อปรึกษาหารือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการสายงานยุติธรรมระหว่างศาลจังหวัดสมุทรสงครามกับสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม ในเรื่องค่าตอบแทนทนายความขอแรงและการขอทนายความขอแรงที่ศาลจังหวัดสมุทรสงครามต้องแจ้งให้ประธานสภาทนายความจังหวัดทราบด้วย ห้องพักทนายความที่ศาล อุปกรณ์สื่อสาร(ไอ.ที)สำนักงานศาล เพื่อเป็นการให้เกียรติและศักดิศรีในวิชาชีพทนายความ จากนั้นทางท่านอธิบดีผู้พิพากษา ภาค...

อุปนายกฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร : นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ, นายชัยวัธน์ ประจงใจ...

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “Legal English Training” ระดับที่ 1 และระดับที่ 2

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร "Legal English Training" ระดับที่ 1 และระดับที่ 2 เปิดรับสมัคร : 18 ธันวาคม 2560 - 19 มกราคม 2561 ระยะเวลาการศึกษา : Level 1 = อบรมทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 -...

ประกาศแจ้งเลื่อนการสอบสัมภาษณ์เป็นทนายความอาสาให้คำปรึกษากฎหมาย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ประกาศแจ้งเลื่อนการสอบสัมภาษณ์เป็นทนายความอาสาให้คำปรึกษากฎหมาย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เลื่อนเป็นวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ที่ทำการสภาทนายความ กรุงเทพมหานคร