Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ และคณะฯ ร่วมหารือกับผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเพื่อทำบันทึกความตกลงทางวิชาการร่วมกัน ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรของสภาทนายความ

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. ที่สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ : นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ และ นายณัฐนันณ์ สุวรรณมณี ประธานกรรมการสำนักงานคดีปกครองสภาทนายความ ร่วมหารือกับผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้แก่...

นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย กรรมการบริหารสภาทนายความ และพนักงานสภาทนายความ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย กรรมการบริหารสภาทนายความ และพนักงานสภาทนายความ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) กรุงเทพมหานคร. ...

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การยื่นและส่งคำคู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Filing System : e-Filing)

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การยื่นและส่งคำคู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Filing System : e-Filing) โดย นายเสาวภักดิ์...

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวครั้งที่ 2/2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวครั้งที่ 2/2560 เปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ และศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว รับจำนวนจำกัดเพียง 500 คนเท่านั้น   ดาวน์โหลดหนังสือ : Download ดาวน์โหลดคำชี้แจง : Download ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน : Download ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม : Download ดาวน์โหลดใบสมัครศาลเยาวชนฯ กลาง : Download ดาวน์โหลดใบสมัครศาลเยาวชนฯ ต่างจังหวัด :...

ประกาศปิดรับการสมัครอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 12″

สำนักระงับข้อพิพาททางเลือกสภาทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศปิดรับการสมัครอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 12" เนื่องจากมีผู้มาสมัครครบเต็มจำนวนแล้ว

สภาทนายความ ร่วมกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) จัดการสัมมนา เรื่อง “ทนายความกับการประนอมข้อพิพาท : บทบาทและโอกาสในการสร้างอาชีพเสริมสำหรับทนายความ” (Mediation Advocacy for Lawyers)

สภาทนายความ ร่วมกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) จัดการสัมมนา เรื่อง “ทนายความกับการประนอมข้อพิพาท : บทบาทและโอกาสในการสร้างอาชีพเสริมสำหรับทนายความ” (Mediation Advocacy for Lawyers) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการระงับข้อพิพาททางเลือก กระบวนการไกล่เกลี่ย การเปรียบเทียบความแตกต่างกับการฟ้องศาล บทบาทของทนายความในกระบวนการไกล่เกลี่ย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Professor Andrew Goodman ผู้ประนอมข้อพิพาทชั้นนำของสหราชอาณาจักร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา...

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 19

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 19 กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ช่องทางการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ณ สภาทนายความ ชั้น 3 สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สมัครทาง E-mail : cal.lawyerscouncil@gmail.com (พร้อมแนบหลักฐาน) ...

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่พัฒนาเกี่ยวกับวิชาชีพ เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่ง”

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเกี่ยวอัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่พัฒนาเกี่ยวกับวิชาชีพ เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่ง" โดย ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่แก้ไขใหม่แก่สมาชิกสภาทนายความ และนายกสภาทนายความได้บรรยายเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ประกอบด้วย – พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 32) พ.ศ.2559...

นายกสภาทนายความพร้อมคณะฯ ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยนายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และนายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม...