Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

สำนักงานวิชาการ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัคร “โครงการการอบรมหลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำหรับทนายความ รุ่นที่ 1”

สำนักงานวิชาการ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัคร “โครงการการอบรมหลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำหรับทนายความ รุ่นที่ 1” รับสมัคร : วันที 6 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 ณ สำนักงานวิชาการ สภาทนายความ อบรม : วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 และวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ สภาทนายความ ชั้น 4 วิทยากรผู้บรรยาย : พงศธร ...

สำนักงานวิชาการ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัคร “โครงการการอบรมหลักสูตรทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีประกันภัย รุ่นที่ 1”

สำนักงานวิชาการ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัคร “โครงการการอบรมหลักสูตรทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีประกันภัย รุ่นที่ 1” รับสมัคร : วันที 6 มีนาคม - 30 เมษายน 2561 ณ สำนักงานวิชาการ สภาทนายความ อบรม : อบรมทั้งหมด 12 วัน วันเสาร์–วันอาทิตย์ที่ 19-20, 26-27 พฤษภาคม, 2-3, 16-17, 23-24, 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 9.00–16.30...

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง โครงการ “ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายลูกหนี้นอกระบบ”

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง โครงการ "ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายลูกหนี้นอกระบบ"

นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ ดูงานสภาทนายความ

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนายสหัส เบญจลาภ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย...

อบรมโครงการทนายความอาสาฯ ภาค 7

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา...

อบรมโครงการทนายความอาสาฯ ภาค 6

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค...

นักศึกษา ม.พายัพ ดูงานสภาทนายความ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายสหัส เบญจลาภ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานสภาทนายความ, การเตรียมตัวสู่วิชาชีพทนายความ และสาขานักกฎหมายด้านต่างๆ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ...

นศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่ง ดูงานสภาทนายความ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วย นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1,...

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเรื่องร้องเรียนประชาชนถูกหลอกให้ลงทุนในตลาดเทรดออนไลน์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและตลาดเงินดิจิตอล

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายเกียรติศักดิ์...

แถลงการณ์ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แถลงการณ์ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์