Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

กำหนดการรับสมัครเข้ารับการอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 49

กำหนดการวิธีการสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 49 – วิธีการสมัครอบรมวิชาว่าความและใบสมัครรุ่นที่ 49 : Download – ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน : Download

ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี รุ่นที่ 47

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี รุ่นที่ 47 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download   หมายเหตุ : วิธีการเสิร์จหาอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม Ctrl และปุ่ม F พร้อมกัน จากนั้นให้กรอกเลขประจำตัวสอบ หากผ่านทดสอบจะปรากฎทั้งเลขประจำตัวสอบ ชื่อและนามสกุล   ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบทฤษฎีรุ่นที่ 47 : Download แบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานภาคปฏิบัติรุ่นที่ 47 : Download

ผลรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความ ประจำปี 2560

วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น. ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร : นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์/ประธานคณะกรรมการจัดงานกาชาดสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ ร่วมการออกรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความ ประจำปี 2560 โดยผลรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความ ประจำปี 2560 มีดังนี้ รางวัลที่...

กำหนดการรับสมัครเข้ารับการอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 48 ประจำปี 2560

กำหนดการวิธีการสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 48 - วิธีการสมัครอบรมวิชาว่าความและใบสมัครรุ่นที่ 48 : Download - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน : Download

ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี รุ่นที่ 48

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี รุ่นที่ 48 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download   ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบทฤษฎีรุ่นที่ 48 : Download แบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานภาคปฏิบัติรุ่นที่ 48 : Download ***(สามารถโหลดแบบแจ้งฝึกได้เลยไม่ต้องรอจดหมาย) สามารถยื่นแจ้งฝึกหัดงานแทนกันได้หรือยื่นแจ้งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งเอกสารมายัง สภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์ (สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ) 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ แขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220***

ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 25

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตร "ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร" รุ่นที่ 25 ***มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว****  

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบบภาคปฏิบัติรุ่น 46 และผู้รักษาสถานภาพ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบบภาคปฏิบัติรุ่น 46 และผู้รักษาสถานภาพ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download หมายเหตุ : วิธีการเสิร์จหาอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม Ctrl และปุ่ม F พร้อมกัน จากนั้นให้กรอกเลขประจำตัวสอบ หากผ่านทดสอบจะปรากฎทั้งเลขประจำตัวสอบ ชื่อและนามสกุล

ขอเชิญร่วมโครงการอบรม “ภาษาอังกฤษสาหรับทนายความ (English for Lawyers)”

สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “ภาษาอังกฤษสาหรับทนายความ (English for Lawyers)” สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 25

เนื่องจากหลักสูตร "ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร" รุ่นที่ 24 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากสมาชิกสภาทนายความ ทางสำนักงานทะเบียนแบบรับรองลายมือชื่อและเอกสาร จึงกำหนดเปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้นเป็นรุ่นที่ 25 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมแถลงข่าวถึงกรณีทนายความโกงเงินเยียวยาของลูกความ

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 16.20 น. ที่สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา เลขาธิการสภาทนายความ, นายภักดี บุษยะบุตรี...