Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50 ดาวน์โหลดใบสมัครและใบจองชีทคำบรรยาย รุ่น 50 : Download แบบแจ้งชำระเงินสมัครอบรมฯ จองคำบรรยาย : Download

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันทนายความ 2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาส “วันทนายความ” ประจำปี 2561 โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม,...

อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการ “ENGLISH FOR LAWYERS”

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการ “ENGLISH FOR LAWYERS” โดย นายทัศไนย...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก “โครงการอบรมทนายความอาสา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์”

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก "โครงการอบรมทนายความอาสา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรีประจำปี พ.ศ.2561 เนื่องในวันรพี เรื่อง “บทบาทของทนายความในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย”

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรีประจำปี พ.ศ.2561 เนื่องในวันรพี เรื่อง “บทบาทของทนายความในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย” ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการพร้อมคณะฯ รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากคณะผู้ร้องคัดค้าน/ผู้สมัคร เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๔๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายทินกร สุรบัณฑิตย์ รองประธานคณะกรรมการสำนักคดีปกครอง...

The Law Society of England & Wales เข้าเยี่ยมสภาทนายความ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และนายทอง สีหาวงษ์ อนุกรรมการสำนักงานกิจการระหว่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Simon Davis Vice President of the Law Society of England and Wales และ Ms. Holly...

อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของทนายความ อำนวย สระแก้ว

วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ พร้อมด้วย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียนสภาทนายความ และนางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายดอกรัก สระแก้ว บิดาของทนายความ อำนวย สระแก้ว...

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1) วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม : Download  

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนาประเพณีภาค 5-6

วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม เมาเท่นพาร์ค-สวิสเซอร์แลนด์รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนาประเพณีภาค 5-6 เรื่อง “ค้ำประกัน จำนอง จำนำ กู้ยืมและห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา...