Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

แม่น้องบีมร้องสภาทนายความช่วยเหลือคดีและลงโทษมรรยาททนายความ

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ : สภาทนายความ โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายสภาทนายความ พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหาร/โฆษกสภาทนายความ, นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/รองโฆษกสภาทนายความ...

นายกสภาทนายความพร้อมคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ เพื่อพิจารณาสรุปในแนวทางการดำเนินการยื่นฎีกา กรณีแรงงานชาวเมียนมาร์สองคนเป็นจำเลยในคดีฆ่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบนเกาะเต่า

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ :ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์, นายลือชา เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหารภาค...

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างบูรณาการ ครั้งที่ 5/2560 ภาค 5

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างบูรณาการ ครั้งที่ 5/2560 ภาค 5 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0-2522-7124-27 **สำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ต่อ 307, 321, 322 **ฝ่ายการประชุม ต่อ 324, 325 การเดินทาง : เดินทางโดยรถเมล์ : สาย 34,39,356,...

เอกอัครราชทูตเมียนมา ขอบคุณสภาทนายช่วยเหลือด้านกฎหมาย คดีฆ่านักท่องเที่ยวที่เกาะเต่า

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560 16:49 น. : นายฮองคำชุง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำประเทศไทย เข้าพบ นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายนคร ชมพูชาติ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนสภาทนายความ เพื่อขอบคุณสภาทนายความที่ช่วยเหลือด้านกฎหมายกับจำเลยชาวเมียนมาทั้ง 2 (จำเลยในคดีฆ่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี)...

บรรยากาศการอบรม “กฎหมายแรงงานสำหรับสื่อมวลชน”

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ อาคารที่ทำการสภาทนายความ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ กล่าวเปิดการอบรม มีนายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน, นายณัฐนันณ์ สุวรรณมณี ประธานสำนักงานคดีปกครอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการอบรมภาคเช้าเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ สิทธิหน้าที่ของลูกจ้างที่เป็นสื่อมวลชนตามกฎหมาย และการคุ้มครองสิทธิลูกจ้างที่เป็นสื่อมวลชนโดยพนักงานตรวจแรงงาน โดยคณะวิทยากรจากสภาทนายความ...

นายกสภาทนายความพร้อมคณะฯ ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยนายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และนายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม...

อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พร้อมคณะฯ ร่วมมอบรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความ ปี 2560 แก่ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 3

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 : นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ร่วมมอบรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความ ปี 2560 แก่นายปารินทร์ ชาญด้วยกิจ อนุกรรมการสิทธิประโยชน์ ผู้โชคดีได้รับรางวัลหมายเลข 01394 (รางวัลที่ 3) สร้อยคอทองคำหนัก...

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีเปิดการอบรมที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนฯ ครั้งที่ 3/2560

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และประธานสภาทนายความจังหวัดในพื้นที่ภาค 8 ร่วมพิธีเปิด “การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว” ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยความร่วมมือของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3/2560...

นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี เรื่อง พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทางด้านกฎหมาย ปี พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี เรื่อง พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี...