Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

ประชาสัมพันธ์ สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอยเดช

ประชาสัมพันธ์ สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอยเดช ประชาชนสามารถวางดอกไม้จันทน์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ที่พระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทุกแห่ง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่ 09.00 – 16.30 น. และเวลา 18.30 – 22.00 น. ทั้งนี้ จะหยุดวางดอกไม้จันทน์ในช่วงเวลาการประกอบ พระราชพิธีในพระเมรุมาศ

นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. ณ สนามบาสเก็ตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม ประกอบไปด้วย ทีมชมรมบาสเก็ตบอลสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ...

สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “English for Lawyers”

สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร "English for Lawyers" โดยมีรายละเอียดดังนี้ รับสมัคร : 20 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2561 เริ่มเรียน : ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561...

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 27”

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 27” การสมัคร สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 สมัครได้ที่ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560 ส่งใบสมัครมาที่ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249...

กำหนดการและประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 25”

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ออกกำหนดการและประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 25" กำหนดการอบรมหลักสูตร "ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 25" ดาวน์โหลดกำหนดการ : Download ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 25" ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download  

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ ร่วมรับมอบสิ่งของอุปกรณ์ชุดกันฝน เพื่อใช้ในกิจการของสภาทนายความ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. ที่ห้องอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ อาคารที่ทำการสภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ : นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายศุภกิจ หล่อพัฒนากูร กรรมการสิ่งแวดล้อม และนายสมพร จินตุลา ประธานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสภาทนายความ ร่วมรับมอบสิ่งของ อุปกรณ์ชุดกันฝน...

บรรยากาศการสัมมนาเพื่อฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ เพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานของการอบรมวิชาว่าความ ให้แก่นักศึกษาอบรมวิชาว่าความในเขตสภาทนายความความภาค 1

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาทนายความ ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร : ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความในการกระจายงานของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ ให้สภาทนายความภาคทั้ง 9 ภาคมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานผ่านโครงการนี้ โดยในวันนี้จะมีการให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความจากวิทยากรซึ่งเป็นทนายความอาชีพ ได้แก่ “หลักการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อจัดทำคำฟ้อง”...

นายกสภาทนายความ เดินทางไปเป็นกรรมการตรวจมาตรฐานข้อสอบของหลักสูตรสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เดินทางไปเป็นกรรมการตรวจมาตรฐานข้อสอบของหลักสูตรสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ ให้สัมภาษณ์ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊คเพจสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรายการ “Law Update”

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ให้สัมภาษณ์ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊คเพจสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรายการ “Law Update” นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เป็นพิธีกรดำเนินรายการแทน นางสาวกุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา เนื่องจากติดภารกิจ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ร้อยโท ดร.ธนพจน เอกโยคยะ...