Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

ตารางโครงการสัมนา อบรมการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ เพื่อเตรียมสอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 48 ในเขตพื้นที่ภาค 1-9

ตารางโครงการสัมนา อบรมการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ เพื่อเตรียมสอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 48 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐานของการอบรมวิชาว่าความ (ส่วนภูมิภาค) ในเขตพื้นที่ภาค 1-9 (กรุณาติดต่อตามเบอร์ผู้ประสานงานของแต่ละภาค)

ประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เรื่อง การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 28

ประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เรื่อง การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 28

ผอ.สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันทนายความ 2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ให้การต้อนรับและรับมอบช่อดอกไม้จาก พันตำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม...

การสัมมนาจัดโดยสภาทนายความร่วมกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) จัดการสัมมนา เรื่อง “การระงับข้อพิพาททางเลือกก่อนการฟ้องคดีของทนายความ” โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์...

พบองคมนตรี (22/5/2561)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายวิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ และนางสาวณัฐสินี วันทมาตย์ หัวหน้าฝ่ายสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ...

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนากฎหมายใหม่ เรื่อง การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนากฎหมายใหม่ เรื่อง การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ วันและสถานที่อบรม : วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าอบรม : Download

ประกาศจากสำนักงานทะเบียนทนายความ เรื่อง กำหนดรับใบอนุญาตทนายความ

ประกาศจากสำนักงานทะเบียนทนายความ เรื่อง กำหนดรับใบอนุญาตทนายความ

อดีตนายกสภาทนายความ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายแห่งสภาทนายความ

ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร :  นายเกษม สรศักดิ์เกษม อดีตนายกสภาทนายความ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายแห่งสภาทนายความ โดยมี นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียนสภาทนายความ, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย,...

สภาทนายความภาค 3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47

สภาทนายความภาค 3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สำรองที่นั่งได้ที่ สภาทนายความ ภาค 3 โทร.083-3719786 , 094-3927577 หรือประธานสภาทนายความทุกจังหวัดในภาค...

ชาวบ้านเข้าขอบคุณสภาทนายความ (25/5/2561)

ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ : ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมนายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการสภาทนายความ ภาค ๖, นายณัฐนันท์ สุวรรณมณี ประธานสำนักงานคดีปกครอง และนายธานินทร์ คชรัตน์...