Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

เปิดงานเสวนา อนุสัญญาแรมซาร์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนดอนหอยหลอด

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเสวนา อนุสัญญาแรมซาร์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนดอนหอยหลอด ในโครงการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น : สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่อการนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำดอยหอยหลอด จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความ, นางสาวอรนุช คงช่วย ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม...

รับรองทนายความอาวุโส

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์  รุยาพร นายกสภาทนายความ  ได้มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและกรรมการสวัสดิการ สภาทนายความ พร้อมด้วยนายภากร  ชัชวาลวงศ์ เลขานุการโครงการพัฒนาบุคลากร สอบสวนข้อเท็จจริงคุณสมบัติสมาชิกทนายความ ผู้มีอายุเกิน 65 ปี ขึ้นไป และผู้ประสงค์ขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงประจำศาลอาญา เพื่อประกอบการพิจารณามีหนังสือรับรองจากสภาทนายความ ในการทำหน้าที่ทนายความขอแรงของศาลอาญา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  ณ...

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและตารางบรรยาย โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯ รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและตารางบรรยาย โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯ รุ่นที่ 2    

ประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เรื่อง เปิดรับสมัคร “การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 30 (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เรื่อง เปิดรับสมัคร "การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร" รุ่น 30 (ส่วนภูมิภาค) วันเวลาและสถานที่ : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมประจันทร์สุดา โรงแรมระยองสตาร์ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง การยื่นสมัคร : สมัครด้วยตนเอง = ยื่นเอกสารและใบสมัครได้ที่ สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร...

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1) วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม : Download  

กำหนดการแผนผังการอบรมจริยธรรมรับใบประกาศ ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

กำหนดการแผนผังการอบรมจริยธรรมรับใบประกาศ ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

อบรมทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อฯ รุ่นที่ 29

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ จัดอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 29 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ความสำคัญและประโยชน์ของการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร...

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร Legal English Training รุ่น 4

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมหลักสูตร “Legal English Training” หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับทนายความ (Level 1, Level 2, Level 3)  เปิดรับสมัคร : วันที่ 29 ตุลาคม 2561 - 11 มกราคม 2562 สอบวัดระดับ : วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 9.00 –...

นักศึกษา มรภ.มหาสารคาม ดูงานสภาทนายความ

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ/รองเลขาธิการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานสภาทนายความ, การเตรียมตัวสู่วิชาชีพทนายความ และสาขานักกฎหมายด้านต่างๆ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสาขานิติศาสตร์...

วางพวงมาลา วันปิยมหาราช (23/10/2561)

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ นำคณะผู้บริหารของสภาทนายความ ทนายความ และพนักงานสภาทนายความ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5.