Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

กลุ่มสมาชิกหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ศรีสมาน ร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายเสาวภักดิ์  สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมด้วย นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และนางสาวเสาวรียา  ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม ร่วมรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย...

สำนักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสิทธิภาพในการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ”

สำนักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสิทธิภาพในการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ” ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณสมบัติ เป็นกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ เป็นทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ...

ประกาศ กำหนดการแผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศ กำหนดการแผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางไปรษณีย์ (นักศึกษาใหม่) สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางไปรษณีย์ (นักศึกษาใหม่) สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51 - นักศึกษาเอกสารที่มีปัญหารีบดำเนินการติดต่อสำนักฝึกอบรม ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 ด่วน !!! ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download หมายเหตุ *** เพื่อความสะดวกในการมาติดต่อรับบัตร ให้นักศึกษาจดเลขประจำตัวหรือปริ้นหน้าที่มีรายชื่อตัวเอง ให้มาติดต่อรับบัตรประจำตัวพร้อมกับเอกสารต่างๆที่กำหนดไว้ ***  

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561

การสัมมนา เรื่อง “การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ” (ส่วนกลาง)

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร  นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย...

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ลานหน้าอาคารที่ทำการ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ในครั้งนี้ มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ, คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายศรี อินทปันตี

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 18.30 น. : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการ, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนายเกษม รังสุวรรณ์...

นักศึกษาปริญญาโท ร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/กรรมการสวัสดิการ และนายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6...

การเสวนาวิชาการ “แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) สำหรับทนายความ”

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)...