Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ (หัวหน้าคณะทำงานฯ) พร้อมด้วย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และนายถาวร มงคลเคหา กรรมการบริหารสภาทนายความภาค...

แถลงการณ์สภาทนายความ เรื่อง คนต่างด้าวดำเนินธุรกิจบริการทางกฎหมาย

แถลงการณ์สภาทนายความ เรื่อง คนต่างด้าวดำเนินธุรกิจบริการทางกฎหมาย

ชาวชุมชนวัดใหม่ยายมอญ ร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมด้วย นายศักดิ์ณรงค์ พวงศิริ คณะทำงานกลั่นกรอง/ทนายความอาสา, นางสาวณัฐวรรณ ทองคำ, นางสาวโสวลักษณ์ รักษาแก้ว...

ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ และพนักงานสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ถนนพหลโยธิน...

ร่วมหารือโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพร้อมพินิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายนิพนธ์...

ขอเชิญฟังสัมมนาทางวิชาการ “กฎหมายค้ามนุษย์ ภาค 2 พร้อมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ทนายความควรรู้”

ขอเชิญฟังสัมมนาทางวิชาการ "กฎหมายค้ามนุษย์ ภาค 2  พร้อมทั้ง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ทนายความควรรู้" วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา  08.30  - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดาวน์โหลดแบบตอบรับ : Download

ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ และพนักงานสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ถนนวิภาวดีรังสิต...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา  เพื่อเตรียมความในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 1

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เดิม : โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส แอนด์คอนเวนชั่น โฮเต็ล เป็น : โรงแรมไมด้า โฮเต็ล งามวงศ์วาน  ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แผนที่โรงแรม