Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 1/2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 1/2561 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง : Download ใบสมัครศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง : Download ใบสมัครศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร และศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว : Download

แผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 48 และผู้รักษาสถานภาพ

แผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 48 และผู้รักษาสถานภาพ สายรถประจำทางและเส้นทางการเดินรถ

ตารางโครงการสัมนา อบรมการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ เพื่อเตรียมสอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 48 ในเขตพื้นที่ภาค 1-9

ตารางโครงการสัมนา อบรมการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ เพื่อเตรียมสอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 48 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐานของการอบรมวิชาว่าความ (ส่วนภูมิภาค) ในเขตพื้นที่ภาค 1-9 (กรุณาติดต่อตามเบอร์ผู้ประสานงานของแต่ละภาค)

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 28”

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 28” เปิดรับสมัคร : วันที่ 12-23 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. สถานที่รับสมัคร : ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download ***รับจำนวนจำกัด 350...

ขยายเวลารับสมัครอบรมหลักสูตร “กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย” รุ่นที่ 1

ขยายเวลาเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย” รุ่นที่ 1 รับสมัคร : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561 (09.00 – 16.00 น.) ณ สำนักระงับข้อพิพาททางเลือก สภาทนายความ ชั้น 1 อบรม : วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่...

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเนื่องในวันทนายความ 2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนากฎหมายใหม่ เรื่อง การตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับตัวบุคคลในการสอบสวนคดีอาญา เพื่อช่วยเหลือทางกฎหมายและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และได้ปาฐกถาพิเศษ โดย...

มอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร-ธิดาทนายความที่เสียชีวิต ประจำปี 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 น. ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในฐานะประธานกองทุนบุตร-ธิดาทนายความ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร-ธิดาทนายความที่เสียชีวิต ประจำปี 2560 โดยได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาทนายความ จำนวน 33 คน...

ผอ.สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันทนายความ 2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ให้การต้อนรับและรับมอบช่อดอกไม้จาก พันตำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม...

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ลูกหนี้นอกระบบ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ลูกหนี้นอกระบบ ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระศรีมหาธาตุ มาทำพิธีเพื่อเป็นศิริมงคล โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร...

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันทนายความ 2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาส “วันทนายความ” ประจำปี 2561 โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม,...