Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

ระเบียบคณะกรรมการดำเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ สภาทนายความ ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ระเบียบคณะกรรมการดำเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ สภาทนายความ ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)    

นายกสภาทนายความ นำคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงยุติธรรม อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ นำคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ ได้แก่ นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายนิพนธ์...

นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยประธานกรรมการมรรยาททนายความ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล ประธานกรรมการมรรยาททนายความ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัท เบเคอร์...

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เพื่อกราบเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ, นายวิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรม, นายอุทัย...

สำนักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จัดเสวนาวิชาการ “เรื่องร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559”

สำนักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จัดเสวนาวิชาการ "เรื่องร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559" วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ***ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย*** ดาวน์โหลดตอบรับ : Download    

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ SF Strike Bowl ชั้น 7 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ SF Strike Bowl ชั้น 7 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลนายกสภาทนายความ โดย ว่าที่ร้อยตรี...

นศ.นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดูงานสภาทนายความ

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานสภาทนายความ, การเตรียมตัวสู่วิชาชีพทนายความ และสาขานักกฎหมายด้านต่างๆ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานสภาทนายความ. ...

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค 1)

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน...

แผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎีรุ่น 49

แผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎีรุ่น 49 วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 - 17.30 น.

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาทนายความ กรรมการสภาทนายความ ทนายความ และพนักงานสภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย...