Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

มอบรางวัลที่ 1 สลากบำรุงกาชาดสภาทนายความ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มอบรถยนต์ Toyota Yaris ATIV...

ระเบียบการสอบและแผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

ระเบียบการสอบและแผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ประกาศ เลื่อนการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 1

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ประกาศ เลื่อนการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 1

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนากฎหมายใหม่ เรื่อง การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนากฎหมายใหม่ เรื่อง การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ วันและสถานที่อบรม : วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าอบรม : Download

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากการใช้รถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง แล้วเกิดปัญหาด้านระบบเครื่องยนต์

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายสุเทพ จันทะแจ่ม, นายธนพล คงเจี้ยง, ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา กฤตเมธานนท์ และนายขวัญชาติ ดำรงค์ขวัญ คณะทำงานศึกษารูปคดี ได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มผู้ได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง แล้วเกิดปัญหาด้านระบบเครื่องยนต์...

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพงานการฌาปนกิจ นางสาวชารี่ สดเมือง

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ วัดเกิดการอุดม ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสภาทนายความ ร่วมงานพิธีการฌาปนกิจ นางสาวชารี่ สดเมือง หัวหน้างานสำนักงานนายกและคณะกรรมการสภาทนายความ โดยมีสมาชิกทนายความ...

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม น.ส.ชารี่ สดเมือง

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 19.30 น. : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน พร้อมด้วย นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และพนักงานสภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางสาวชารี่ สดเมือง หัวหน้างานสำนักงานนายกและคณะกรรมการสภาทนายความ ณ ศาลา...

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 48 และผู้ผ่านการทดสอบกรณีฝึกหัดงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2561

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 48 และผู้ผ่านการทดสอบกรณีฝึกหัดงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2561 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ก่อนพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ มีการจัดพิธีไหว้ครู จากนั้น ว่าที่พันตรี สมบัติ...

มอบรางวัลที่ 2 สลากบำรุงกาชาดสภาทนายความ 2561

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และนายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการสวัสดิการ มอบรถจักรยานยนต์ Yamaha Aerox 155 แก่นางอุษา โซ๊ะมิน...