Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “English for Lawyers”

สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร "English for Lawyers" โดยมีรายละเอียดดังนี้ รับสมัคร : 20 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2561 เริ่มเรียน : ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561...

อดีตนายกสภาทนายความ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายแห่งสภาทนายความ

ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร :  นายเกษม สรศักดิ์เกษม อดีตนายกสภาทนายความ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายแห่งสภาทนายความ โดยมี นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียนสภาทนายความ, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย,...

คณะผู้บริหารสภาทนายความ กรรมการสภาทนายความ และพนักงานฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ลวด รังสุวรรณ์ มารดานายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ

ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นางสาวอรนุช คงช่วย ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ, นายศุภกิจ หล่อพัฒนากูร รองประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ...

นายกสภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ลวด รังสุวรรณ์ มารดานายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ลวด รังสุวรรณ์ มารดานายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ ณ วัดบ้านปราสาท อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ...

อุปนายกฝ่ายบริหาร เป็นประธานอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๔๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง เป็นประธานอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑...

กำหนดการจัดงานวันทนายความ 2561

กำหนดการจัดงานวันทนายความ 2561

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค 3)

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเนวาด้า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค...

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการพร้อมคณะฯ รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากคณะผู้ร้องคัดค้าน/ผู้สมัคร เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๔๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายทินกร สุรบัณฑิตย์ รองประธานคณะกรรมการสำนักคดีปกครอง...

คณะผู้บริหารสภาทนายความ ร่วมรับกระเช้าขอบคุณจากผู้ซื้อบ้าน และตัวแทนบริษัทเจ้าของโครงการ โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ เป็นตัวกลางในการเจรจา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการบริหารสภาทนายความภาค...

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ ร่วมกันรับคำร้องจากตัวแทนชาวบ้าน ชุมชนบางกระเจ้า กรณีได้รับผลกระทบจากจุดขึ้นลง โครงการทางยกระดับช่วงสมุทรปราการ – สมุทรสาคร กม. 37-300

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6, นายทินกร สุรบัณฑิตย์ รองประธานสำนักงานคดีปกครอง สภาทนายความ,...