Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

รองเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้งด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ได้เชิญอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการและคณะฯ เพื่อปรึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง ด้านกิจการพรรคการเมือง และการออกเสียงประชามติ ได้เชิญนายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ,ว่าที่ร้อยตรี ฐานพัฒน์ รัตนพันธ์ ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษชนด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ และนายณัฐนันณ์ สุวรรณมณี ประธานกรรมการสำนักงานคดีปกครอง เพื่อปรึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ

สภาทนายความภาค 7 พร้อมคณะฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมมารดาทนายความรติทดา ร้อยแก้ว

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 : สภาทนายความ โดยนายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7 พร้อมด้วย นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี, นายสุริยน ยุวภูมิ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี และคณะทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมนางทองสุข ร้อยแก้ว มารดาทนายความรติทดา ร้อยแก้ว และมอบเงินช่วยงานบำเพ็ญกุศล ณ...

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ กล่าวปฐมนิเทศแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ “ทนายความสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 9 ในการเดินทางมาปฏิบัติการอบรมภาคสนาม

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 : นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ กล่าวปฐมนิเทศแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ "ทนายความสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 9 ในการเดินทางมาปฏิบัติการอบรมภาคสนาม เพื่อศึกษาข้อมูลด้านการทำคดีสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดทำรายงานกลุ่มตามหลักสูตรฯ ทั้งนี้มี นายขวัญชัย โชติพันธุ์ ประธานอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและกล่าวรายงานการจัดอบรมภาคสนาม และมีทีมงานอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมการอบรม ณ...

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 24

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความฯ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ จัดอบรมหลักสูตร "ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร" รุ่นที่ 24 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ความสำคัญและประโยชน์ของการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ขอบเขต...

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างบูรณาการ ครั้งที่ 4/2560 ภาค 2

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างบูรณาการ ครั้งที่ 4/2560 ภาค 2 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ รองเลขาธิการ (กงสุล) สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. ที่สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวบัวระวงษ์ ทรัพย์กิ่งศาล อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Kenneth Kwa Second Secretary (Consular) from...

บรรยากาศกิจกรรมวันทนายความ ในส่วนภูมิภาค

บรรยากาศกิจกรรมวันทนายความ ในส่วนภูมิภาค สภาทนายความจังหวัดเลย สภาทนายความจังหวัดมุกดาหาร สภาทนายความจังหวัดชุมแพ กลุ่มทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้กำลังใจมอบสิ่งของเครื่องใช้และเงินค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ณ บ้านรวมน้ำใจ วัดป่าศรีมงคล(โคกร้าง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด สภาทนายความจังหวัดขอนแก่น ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ทนายความที่เสียชีวิต...

สภาทนายความจังหวัดเลยพร้อมคณะฯ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่กฎหมายและให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : สภาทนายความจังหวัดเลย พร้อมคณะทนายความจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่กฎหมายและให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองคัน ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 24”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 24” ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อรุ่น 24

นายกสภาทนายความ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์กับทายาท นายธัญญา โกสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และประธานกรรมการดำเนินกิจการของฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์กับทายาท นายธัญญา โกสวัสดิ์ จำนวนเงิน 144,691.20 บาท ณ อาคารที่ทำการสภาทนายความฯ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร.