Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

สภาทนายความเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายกิตติ คุณะเกษม กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 : สภาทนายความ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ, นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน,...

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการและคณะฯ ร่วมรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ร่วมบริจาคผ่านศูนย์อำนวยการช่วยเหลือเหตุอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.40 น. : พ.ต.อ.พีรวัส อินทร์คง รอง ผบก.น.9 พร้อมด้วย พ.อ.ภวนวีย์ อำมาตย์นิรัน รอง ผอ.กองนโยบายและแผน สส.ทหารบก กองบัญชาการกองทัพไทย, ร.ต.ท.ชูตระกูล เศวตรัตน์, นายบดินทร์ภัทร์ สิทธิชูรักษ์ และนางสาวเกศสุตารินท์...

ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 25

เนื่องจากหลักสูตร "ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร" รุ่นที่ 24 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากสมาชิกสภาทนายความ ทางสำนักงานทะเบียนแบบรับรองลายมือชื่อและเอกสาร จึงกำหนดเปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้นเป็นรุ่นที่ 25 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงาน ประเภทสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/2560

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงาน ประเภทสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/2560 *** ผู้ที่ฝึกหัดงานครบกำหนด 1 ปี ก่อนวันสอบ สามารถมาลงทะเบียนสอบภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ***

สภาทนายความภาค 8 และสภาทนายความภาค 9 ร่วมซับน้ำตาชาวใต้

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสภาทนายความภาค 8 และสภาทนายความภาค 9 ขอเชิญร่วมส่งใจ สู่ชาวใต้ที่ประสบอุทกภัย