Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ และพนักงานสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ถนนพหลโยธิน...

กลุ่มสมาชิกหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ศรีสมาน ร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายเสาวภักดิ์  สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมด้วย นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และนางสาวเสาวรียา  ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม ร่วมรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย...

เปิดการอบรมตามโครงการปฏิรูปทนายความอาสาฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1)

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1)...

การสัมมนาวิชาการ “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559”

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน...

วางพวงมาลา วันปิยมหาราช (23/10/2561)

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ นำคณะผู้บริหารของสภาทนายความ ทนายความ และพนักงานสภาทนายความ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5.

นักศึกษา ม.พายัพ ดูงานสภาทนายความ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายสหัส เบญจลาภ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานสภาทนายความ, การเตรียมตัวสู่วิชาชีพทนายความ และสาขานักกฎหมายด้านต่างๆ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ...

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนา 16 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร : นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อการกุศล เนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนา 16 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี...

เปิดเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20 (ภาค 1)...

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี “วันทนายความ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. ณ สนาม SCG Stadium เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี : การแข่งขันฟุตบอลประเพณี “วันทนายความ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ระหว่างสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ซึ่งการจัดแข่งขันฟุตบอลมีวัตถุประสงค์...