Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

บรรยากาศการเรียนการสอน สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 มีการบรรยายวิชาอนุญาโตตุลาการ โดยมี รศ.ดร.อนันต์ จันทรโอภากร เป็นอาจารย์ผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา และวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง โดยมี ดร.เชาวนะ ไตรมาศ เป็นอาจารย์ผู้บรรยาย วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 มีการบรรยายวิชากฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนภาษี โดยมีอาจารย์ประภาส  คงเอียด เป็นอาจารย์ผู้บรรยาย วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี ร้อยโท...

เหรัญญิกสภาทนายความ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสถาปนิก ปีที่ 17

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 : นายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสถาปนิก ปีที่ 17 ณ สภาสถาปนิก กรุงเทพมหานคร.  

นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ, นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียนสภาทนายความ, นายภากร ชัชวาลวงศ์ คณะทำงานประจำสำนักงานนายกและคณะกรรมการฯ...

กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7พร้อมด้วยประธานสภาทนายความจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายวิทยา มะลิทอง ทนายความอาวุโส

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 : สภาทนายความ โดย นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7 เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ พร้อมด้วยนายธานินทร์ โลห์ประเสริฐ ประธานสภาทนายความจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายวิทยา มะลิทอง ทนายความอาวุโส และมอบเงินช่วยงานบำเพ็ญกุศลฯ ณ วัดคลองขอม อ.สามชุก...

บรรยากาศการสัมมนาเพื่อฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ เพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานของการอบรมวิชาว่าความ ให้แก่นักศึกษาอบรมวิชาว่าความในเขตสภาทนายความความภาค 7

บรรยากาศการสัมมนาเพื่อฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ เพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานของการอบรมวิชาว่าความ ให้แก่นักศึกษาอบรมวิชาว่าความในเขตสภาทนายความความภาค 7 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7 กล่าวเปิดการสัมมนาฯ ณ ห้องประชุม เทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

บรรยากาศการสัมมนาเพื่อฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ เพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานของการอบรมวิชาว่าความ ให้แก่นักศึกษาอบรมวิชาว่าความในเขตสภาทนายความความภาค 1

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาทนายความ ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร : ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความในการกระจายงานของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ ให้สภาทนายความภาคทั้ง 9 ภาคมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานผ่านโครงการนี้ โดยในวันนี้จะมีการให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความจากวิทยากรซึ่งเป็นทนายความอาชีพ ได้แก่ “หลักการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อจัดทำคำฟ้อง”...

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างบูรณาการ ครั้งที่ 2/2560 ภาค 3

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างบูรณาการ ครั้งที่ 2/2560 ภาค 3 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

อุปนายกฝ่ายบริหารพร้อมคณะฯ ร่วมส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ แก่ตัวแทนจากบริษัท Uber เพื่อให้สิ่งของที่ได้รับบริจาคทั้งหมดถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้อย่างทั่วถึง

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ที่สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยความร่วมมือของสภาทนายความ ร่วมกับ สำนักงานเขตบางเขน, สถานีตำรวจนครบาลบางเขน, วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และเครือข่ายชุมชนเขตคลองสามวา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยภาคใต้ ทั้งนี้ สภาทนายความได้ประสานงานจัดส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จัดเป็นถุงยังชีพแล้ว ผ่านทางสายการบินแอร์เอเชีย โดยว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหาร...

สภาทนายความเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายกิตติ คุณะเกษม กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 : สภาทนายความ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ, นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน,...

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการและคณะฯ ร่วมรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ร่วมบริจาคผ่านศูนย์อำนวยการช่วยเหลือเหตุอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.40 น. : พ.ต.อ.พีรวัส อินทร์คง รอง ผบก.น.9 พร้อมด้วย พ.อ.ภวนวีย์ อำมาตย์นิรัน รอง ผอ.กองนโยบายและแผน สส.ทหารบก กองบัญชาการกองทัพไทย, ร.ต.ท.ชูตระกูล เศวตรัตน์, นายบดินทร์ภัทร์ สิทธิชูรักษ์ และนางสาวเกศสุตารินท์...