Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกหลอกลวงให้ลงชื่อในสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงิน จนถูกฟ้องร้องได้รับความเสียหาย

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากตัวแทนกลุ่มชาวบ้านตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกหลอกลวงให้ลงชื่อในสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จนถูกฟ้องร้องได้รับความเสียหาย และต้องการให้สภาทนายความให้ความช่วยเหลือทางคดี ทั้งนี้เบื้องต้น สภาทนายความได้รับเรื่องไว้พิจารณาเพื่อดำเนินการตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในขั้นตอนต่อไป.

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างบูรณาการ ครั้งที่ 8/2560 ภาค 6

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างบูรณาการ ครั้งที่ 8/2560 ภาค 6 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 3 นำประธานสภาทนายความจังหวัดในพื้นที่ภาค 3 ทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นายวิสิทธิ์  ศักดิ์สิงห์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 3 นำประธานสภาทนายความจังหวัดในพื้นที่ภาค 3 เดินทางไปทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 18 มีนาคม 2560 : ช่วงเช้านำคณะเข้าไหว้พระขอพร ณ วัดพูสะเหล่า,...

กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7 พร้อมคณะฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายวิบูล ปิ่นน้อย ทนายความจังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7 ในนามผู้แทนนายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี และคณะทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายวิบูล ปิ่นน้อย ทนายความจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งมอบเงินร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลฯ ณ วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี ...

สภาทนายความภาค 7 จัดการประชุมประธานสภาทนายความจังหวัดในภาค 7 พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ (ครั้งที่ 4)

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 : สภาทนายความภาค 7 ได้จัดให้มีการประชุมประธานสภาทนายความจังหวัดในภาค 7 พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ (ครั้งที่ 4) เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของสภาทนายความ ภาค 7 ณ บ้านจีนรีสอร์ท หาดสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บรรยากาศการเรียนการสอนของสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 19 มีนาคม 2560 สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยในวันนี้เวลา 9.00 - 12.00 น. ได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชากฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม เป็นผู้บรรยาย และในเวลา 13.00 - 16.00 น. มีการเรียนการสอนในวิชาทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้รับเกียรติจาก...

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน นำทีมผู้สื่อข่าวร่วมลงพื้นที่ทำสกู๊ปข่าวทนายความสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (18 มีนาคม 2560) นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน นำทีมผู้สื่อข่าวร่วมลงพื้นที่ทำสกู๊ปข่าวทนายความสิ่งแวดล้อม ออกอากาศทางรายการ สนามข่าวเสาร์อาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 วันพรุ่งนี้ (19 มีนาคม 2560) เวลา 22.30 น.โดยประมาณ

บรรยากาศการเรียนการสอนของสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 18 มีนาคม 2560 สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการเรียนการสอน โดยภาคเช้า (9.00 -12.00 น.) มีการเรียนในวิชาอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เข็มชัย ชุติวงศ์ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง การระงับข้อพิพาทด้วยอนุญาโตตุลาการในสัญญาภาครัฐ และภาคบ่าย (13.00 - 17.30 น.) ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.ประสาท หงษ์สุวรรณ์...

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและพัฒนาการประกอบวิชาชีพอย่างบูรณาการ” ครั้งที่ 7/2560 (สภาทนายความภาค 5)

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและพัฒนาการประกอบวิชาชีพอย่างบูรณาการ" ครั้งที่ 7/2560 (สภาทนายความภาค 5) โดยนายสุรศักดิ์ อินทนันท์...

นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง พระอัจฉริยภาพทางด้านกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 17 มีนาคม 2560 : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง พระอัจฉริยภาพทางด้านกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องนนทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย