Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมฯรุ่นที่ 48 ทางไปรษณีย์(นักศึกษาเก่า)

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมฯรุ่นที่ 48 ทางไปรษณีย์ (นักศึกษาเก่า) ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบปากเปล่า รุ่น 46 และผู้ผ่านการทดสอบการฝึกหัดในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2560

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบปากเปล่า รุ่น 46 และผู้ผ่านการทดสอบการฝึกหัดในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560  จากเดิม : ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปลี่ยนเป็น : อาคารเวียงผา (VPB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบการฝึกหัดในสำนักงาน ครั้งที่ 1/2560

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบการฝึกหัดในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download หมายเหตุ : วิธีการเสิร์จหาอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม Ctrl และปุ่ม F พร้อมกัน จากนั้นให้กรอกเลขประจำตัวสอบ หากผ่านทดสอบจะปรากฎทั้งเลขประจำตัวสอบ ชื่อและนามสกุล

ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี รุ่นที่ 47

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี รุ่นที่ 47 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download   หมายเหตุ : วิธีการเสิร์จหาอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม Ctrl และปุ่ม F พร้อมกัน จากนั้นให้กรอกเลขประจำตัวสอบ หากผ่านทดสอบจะปรากฎทั้งเลขประจำตัวสอบ ชื่อและนามสกุล   ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบทฤษฎีรุ่นที่ 47 : Download แบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานภาคปฏิบัติรุ่นที่ 47 : Download

ผังรายงานตัวและแผนผังที่นั่งอบรมจริยธรรม รุ่น 46/ผู้รักษาสถานภาพ

ผังรายงานตัวและแผนผังที่นั่งอบรมจริยธรรม รุ่น 46/ผู้รักษาสถานภาพ ***นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นทนายความในวันอบรมจริยธรรม สามารถโหลดแบบคำขอจดทะเบียนและเตรียมเอกสารตามที่กำหนดพร้อมยื่นในวันงานได้ (เวลาที่จะให้เริ่มยื่นจดทะเบียนได้จะแจ้งให้ทราบภายในงาน) แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนทนายความ : Download

กำหนดการการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 46

กำหนดการการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 46 บรรยายภาคปฏิบัติ : 13-19, 25-27 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ลงทะเบียนสอบภาคปฏิบัติ : 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. (ตามวันและเวลาราชการ) ...

สภาทนายความภาค 4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47

สภาทนายความภาค 4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47 วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กำหนดการอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 46 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2560

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ประกาศกำหนดการ อบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 46 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2560 การแต่งกายของผู้เข้ารับการอบรมจริยธรรมฯและพิธีประกาศฯ ชาย : เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทสีดำ สวมชุดสากลสีดำ,กรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ถุงเท้าสีดำ หญิง : เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทสีดำ สวมชุดสากลสีดำ,กรมท่า โดยใช้กระโปรงทรงสอบเสมอเข่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ถุงน่องสีเนื้อ รวบผมเก็บให้เรียบร้อย หมายเหตุ เวลารายงานตัว 08.00...

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบบภาคปฏิบัติรุ่น 46 และผู้รักษาสถานภาพ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบบภาคปฏิบัติรุ่น 46 และผู้รักษาสถานภาพ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download หมายเหตุ : วิธีการเสิร์จหาอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม Ctrl และปุ่ม F พร้อมกัน จากนั้นให้กรอกเลขประจำตัวสอบ หากผ่านทดสอบจะปรากฎทั้งเลขประจำตัวสอบ ชื่อและนามสกุล

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 49 (นักศึกษาใหม่) สมัครทางไปรษณีย์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 49 (นักศึกษาใหม่) สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download