Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

ประกาศแจ้งกำหนดวันและวันอบรมจริยธรรมฯ พิธีมอบประกาศนียบัตร รุ่นที่ 48 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/61

ประกาศแจ้งกำหนดวันและวันอบรมจริยธรรมฯ พิธีมอบประกาศนียบัตร รุ่นที่ 48 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/61   แผนที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  

เปิดฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 50 (5/5/2561)

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เปิดฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 50 (ภาคทฤษฎี) วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 50...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 50 (นักศึกษาใหม่) สมัครทางไปรษณีย์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 50 (นักศึกษาใหม่) สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

ตารางเรียนภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

ตารางเรียนภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50 *** กำหนดการตารางวิชาเรียนสามมารถปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประเภทผู้ฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประเภทผู้ฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคปฏิบัติรุ่นที่ 48 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคปฏิบัติรุ่นที่ 48 และผู้รักษาสถานภาพ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

รายชื่อผู้สมัครอบรมฯทางไปรษณีย์ รุ่นที่ 50 (กรณีนักศึกษาเก่า)

รายชื่อผู้สมัครอบรมฯทางไปรษณีย์ รุ่นที่ 50 (กรณีนักศึกษาเก่า) ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download   บัตรประจำตัวจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร สำหรับนักศึกษาเอกสารถูกต้องหรือชำระเงินครบตามค่าธรรมเนียม บุคคลใดที่ไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบ ให้ปริ้้นรายชื่อตัวเองตามประกาศนี้คู่กับบัครประชาชนเข้าสอบได้ *** นักศึกษาที่มาสมัครด้วยตัวเองจะไม่มีรายชื่อตามประกาศ ***

แผนผังที่นั่งสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2561

แผนผังที่นั่งสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2561

แผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 48 และผู้รักษาสถานภาพ

แผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 48 และผู้รักษาสถานภาพ สายรถประจำทางและเส้นทางการเดินรถ

ตารางโครงการสัมนา อบรมการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ เพื่อเตรียมสอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 48 ในเขตพื้นที่ภาค 1-9

ตารางโครงการสัมนา อบรมการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ เพื่อเตรียมสอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 48 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐานของการอบรมวิชาว่าความ (ส่วนภูมิภาค) ในเขตพื้นที่ภาค 1-9 (กรุณาติดต่อตามเบอร์ผู้ประสานงานของแต่ละภาค)