Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เพื่อกราบเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ, นายวิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรม, นายอุทัย...

แผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎีรุ่น 49

แผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎีรุ่น 49 วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 - 17.30 น.

การรักษาสถานภาพภาคปฏิบัติรุ่นที่ 47 และผู้รักษาสถานภาพ

การรักษาสถานภาพภาคปฏิบัติรุ่นที่ 47 และผู้รักษาสถานภาพ กรณีรักษาฯ ทางไปรษณีย์ กำหนดการรักษาสถานภาพ สามารถรักษาฯ ได้ด้วยตัวเองหรือทำแทนกันได้ วันที่ 21 พฤษจิกายน 2560 - 26 มกราคม 2561 วันเวลาราชการ - ใบคำขอรักษาสถานภาพ Download PDF = https://1drv.ms/b/s!AqXi3_BKBlTOgXVkXaAL2-kYGDjm - ใบแจ้งชำระเงิน (กรณีรักษาทางไปรษณีย์) Download PDF = https://1drv.ms/b/s!AqXi3_BKBlTOhgyNzBlx6yN8m9gF กรุณาส่งหลักฐานส่งเอกสารต่างๆ มายัง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ (รักษาสถานภาพภาคปฏิบัติ) เลขที่ 249...

แผนผังที่นั่งสอบปากเปล่ารุ่นที่ 47 ผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี

แผนผังที่นั่งสอบปากเปล่ารุ่นที่ 47 ผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ***กรณีผู้สอบผ่านทั้งสองประเภท ให้รายงานตัวตามเลขประจำตัวสอบสำนักงาน 1 ปี เป็นหลัก***

นายกสภาทนายความ กล่าวให้โอวาทและปิดการอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 49

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวให้โอวาทและปิดการอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 49 ในโอกาสนี้ นักศึกษาอบรมวิชาว่าความฯ ได้จัดพิธีไหว้ครูเป็นสิริมงคลด้วย...

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49 (ภาคทฤษฎี)

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เปิดฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49 (ภาคทฤษฎี) วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 49 (นักศึกษาใหม่) สมัครทางไปรษณีย์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 49 (นักศึกษาใหม่) สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download  

สำนักฝึกอบรมจึงขยายระยะเวลาการจองคำบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

เนื่องจากมีนักศึกษาสอบถามเป็นจำนวนมาก ทางสำนักฝึกอบรมจึงขยายระยะเวลาการจองคำบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ใบจองคำบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 : Download ใบแจ้งชำระเงิน : Download กรุณาส่งหลักฐานส่งเอกสารต่างๆ มายัง สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (จองคำบรรยายรุ่นที่ 49) สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

สภาทนายความภาค 4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47

สภาทนายความภาค 4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47 วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สภาทนายความภาค 7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47

สภาทนายความภาค 7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม