Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

แจ้งสถานที่การสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 47

สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พัฒนาการ การเดินทาง : ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบในการเดินทางเข้าสอบ ให้ใช้รถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ส่วนบุคคลไม่สามารถนำเข้าไปจอดในมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากสถานที่มีจำกัด รถโดยสารประจำทาง : ปอ.206, ปอ.11, ปอ.517, 206, 11, 133 รถสองแถว : 92 ***แผนผังที่นั่งสอบรอประกาศอีกครั้ง***

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบกรณีผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานฯ 1 ปี ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบกรณีผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานฯ 1 ปี ครั้งที่ 2/2560

ผังรายงานตัวและแผนผังที่นั่งอบรมจริยธรรม รุ่น 46/ผู้รักษาสถานภาพ

ผังรายงานตัวและแผนผังที่นั่งอบรมจริยธรรม รุ่น 46/ผู้รักษาสถานภาพ ***นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นทนายความในวันอบรมจริยธรรม สามารถโหลดแบบคำขอจดทะเบียนและเตรียมเอกสารตามที่กำหนดพร้อมยื่นในวันงานได้ (เวลาที่จะให้เริ่มยื่นจดทะเบียนได้จะแจ้งให้ทราบภายในงาน) แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนทนายความ : Download

แผนผังที่นั่งสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานฯ ครั้งที่ 2/2560

แผนผังที่นั่งสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานฯ ครั้งที่ 2/2560 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00–17.00 น. ณ อาคาร KLB (กงไกรลาศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก **กรณีมีปัญหาหรือติดต่อสอบถาม ติดต่อได้ที่กองอำนวยการสอบ ห้องศรีอักษร ข้างอาคารเวียงผา(VPB) หรือใต้อาคารกงไกรลาศ**

นายกสภาทนายความพร้อมด้วยอุปนายกฝ่ายบริหาร เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เพื่อกราบเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 08.50 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี...

ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี รุ่นที่ 48

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี รุ่นที่ 48 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download   ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบทฤษฎีรุ่นที่ 48 : Download แบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานภาคปฏิบัติรุ่นที่ 48 : Download ***(สามารถโหลดแบบแจ้งฝึกได้เลยไม่ต้องรอจดหมาย) สามารถยื่นแจ้งฝึกหัดงานแทนกันได้หรือยื่นแจ้งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งเอกสารมายัง สภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์ (สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ) 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ แขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220***

กำหนดการรับสมัครเข้ารับการอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 49

กำหนดการวิธีการสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 49 – วิธีการสมัครอบรมวิชาว่าความและใบสมัครรุ่นที่ 49 : Download – ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน : Download

กำหนดการอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 46 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2560

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ประกาศกำหนดการ อบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 46 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2560 การแต่งกายของผู้เข้ารับการอบรมจริยธรรมฯและพิธีประกาศฯ ชาย : เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทสีดำ สวมชุดสากลสีดำ,กรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ถุงเท้าสีดำ หญิง : เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทสีดำ สวมชุดสากลสีดำ,กรมท่า โดยใช้กระโปรงทรงสอบเสมอเข่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ถุงน่องสีเนื้อ รวบผมเก็บให้เรียบร้อย หมายเหตุ เวลารายงานตัว 08.00...

นายกสภาทนายความ ตรวจเยี่ยมพูดคุยและให้กำลังใจแก่นักศึกษาในการสอบปากเปล่าของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารกงไกรลาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เดินทางมาตรวจเยี่ยมพูดคุย และให้กำลังใจแก่นักศึกษาในการสอบปากเปล่าแก่ผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคปฏิบัติของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 46, นักศึกษาที่รักษาสถานภาพ และกรณีผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยในช่วงเช้า ว่าที่พันตรี...