Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมฯรุ่นที่ 48 ทางไปรษณีย์(นักศึกษาเก่า)

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมฯรุ่นที่ 48 ทางไปรษณีย์ (นักศึกษาเก่า) ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เปิดรับจองชีทคำบรรยายภาคปฏิบัติ รุ่น 46

ใบจองคำบรรยายภาคปฏิบัติรุ่นที่ 46 ดาวน์โหลดใบจอง : Download   แบบฟอร์มชำระเงินจองคำบรรยาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน : Download

กำหนดการการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 46

กำหนดการการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 46 บรรยายภาคปฏิบัติ : 13-19, 25-27 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ลงทะเบียนสอบภาคปฏิบัติ : 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. (ตามวันและเวลาราชการ) ...

กำหนดการรับสมัครเข้ารับการอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 48 ประจำปี 2560

กำหนดการวิธีการสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 48 - วิธีการสมัครอบรมวิชาว่าความและใบสมัครรุ่นที่ 48 : Download - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน : Download

ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี รุ่นที่ 47

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี รุ่นที่ 47 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download   หมายเหตุ : วิธีการเสิร์จหาอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม Ctrl และปุ่ม F พร้อมกัน จากนั้นให้กรอกเลขประจำตัวสอบ หากผ่านทดสอบจะปรากฎทั้งเลขประจำตัวสอบ ชื่อและนามสกุล   ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบทฤษฎีรุ่นที่ 47 : Download แบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานภาคปฏิบัติรุ่นที่ 47 : Download

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 45 และผู้ผ่านการทดสอบกรณีฝึกหัดงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ประจำปี 2559

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 : สภาทนายความ โดยสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 45 และผู้ผ่านการทดสอบกรณีฝึกหัดงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ประจำปี 2559 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งก่อนพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ มีการจัดพิธีไหว้ครู จากนั้น...

นายกสภาทนายความ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานในการดำเนินงานของสำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานในการดำเนินงานของสำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ โดยมี ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่และบทบาทของอนุกรรมการทดสอบ, ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการคุมสอบ, หลักการในการตรวจข้อสอบ และหลักเกณฑ์การให้คะแนน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้อนุกรรมการทดสอบได้เสนอประเด็นข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรคเพื่อประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป. ...

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงาน ประเภทสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/2560

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงาน ประเภทสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/2560 *** ผู้ที่ฝึกหัดงานครบกำหนด 1 ปี ก่อนวันสอบ สามารถมาลงทะเบียนสอบภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ***