Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

กำหนดการและแผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 46 และผู้รักษาสถานภาพ

กำหนดการและแผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 46 และผู้รักษาสถานภาพ

ตารางบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 48

กำหนดการบรรยายสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎีรุ่นที่ 48

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมฯรุ่นที่ 48 ทางไปรษณีย์ (นักศึกษาใหม่)

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมฯรุ่นที่ 48 ทางไปรษณีย์ (นักศึกษาใหม่) ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เป็นวิทยากรบรรยายสรุปหลักเกณฑ์การเขียนคำคู่ความ และขอบเขตการสอบภาคปฏิบัติ นักศึกษาอบรมวิชาว่าความ รุ่น 46

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 : ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เป็นวิทยากรบรรยายสรุปหลักเกณฑ์การเขียนคำคู่ความ และขอบเขตการสอบภาคปฏิบัติ นักศึกษาอบรมวิชาว่าความ รุ่น 46 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร. ...

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบการฝึกหัดในสำนักงาน ครั้งที่ 1/2560

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบการฝึกหัดในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download หมายเหตุ : วิธีการเสิร์จหาอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม Ctrl และปุ่ม F พร้อมกัน จากนั้นให้กรอกเลขประจำตัวสอบ หากผ่านทดสอบจะปรากฎทั้งเลขประจำตัวสอบ ชื่อและนามสกุล

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมฯรุ่นที่ 48 ทางไปรษณีย์(นักศึกษาเก่า)

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมฯรุ่นที่ 48 ทางไปรษณีย์ (นักศึกษาเก่า) ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เปิดรับจองชีทคำบรรยายภาคปฏิบัติ รุ่น 46

ใบจองคำบรรยายภาคปฏิบัติรุ่นที่ 46 ดาวน์โหลดใบจอง : Download   แบบฟอร์มชำระเงินจองคำบรรยาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน : Download

กำหนดการการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 46

กำหนดการการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 46 บรรยายภาคปฏิบัติ : 13-19, 25-27 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ลงทะเบียนสอบภาคปฏิบัติ : 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. (ตามวันและเวลาราชการ) ...

กำหนดการรับสมัครเข้ารับการอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 48 ประจำปี 2560

กำหนดการวิธีการสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 48 - วิธีการสมัครอบรมวิชาว่าความและใบสมัครรุ่นที่ 48 : Download - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน : Download

ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี รุ่นที่ 47

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี รุ่นที่ 47 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download   หมายเหตุ : วิธีการเสิร์จหาอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม Ctrl และปุ่ม F พร้อมกัน จากนั้นให้กรอกเลขประจำตัวสอบ หากผ่านทดสอบจะปรากฎทั้งเลขประจำตัวสอบ ชื่อและนามสกุล   ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบทฤษฎีรุ่นที่ 47 : Download แบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานภาคปฏิบัติรุ่นที่ 47 : Download