Home สิทธิประโยชน์ทนายความ

สิทธิประโยชน์ทนายความ

สิทธิประโยชน์ทนายความ

Home สิทธิประโยชน์ทนายความ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมัครร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัล นายกสภาทนายความ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัล นายกสภาทนายความ วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนสวัสดิการทนายความและกองทุนสวัสดิการพนักงานสภาทนายความ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือบุตร-ธิดาทนายความ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและประชาชน วันเวลาการแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. สถานที่แข่งขัน : SF Strike Bowl ชั้้น 7...

ขอเชิญร่วมโครงการอบรม “ภาษาอังกฤษสาหรับทนายความ (English for Lawyers)”

สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “ภาษาอังกฤษสาหรับทนายความ (English for Lawyers)” สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ประกาศรับสมัครทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่องการรับสมัครทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) เปิดรับสมัคร : 5 กันยายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

สภาทนายความ เปิดจองสมุดบันทึกกฎหมาย 2561

เปิดจองสมุดบันทึกกฎหมาย 2561 สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560 พิเศษ!!! ราคาสั่งจองเล่มละ 170 บาทเท่านั้น ดาวน์โหลดใบสั่งจอง : Download

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ สั่งซื้อหนังสือกฎหมายผ่านระบบออนไลน์ (ประชาสัมพันธ์)

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด โดยศูนย์หนังสือกฎหมายวิญญูชน ขอเชิญผู้สนใจ สั่งซื้อหนังสือกฎหมายผ่านระบบออนไลน์ เข้าชมเว็บไซต์ : www.winyuchon.co.th Facebook : www.facebook.com/winyuchonpublic2016/