Home สิทธิประโยชน์ทนายความ

สิทธิประโยชน์ทนายความ

สิทธิประโยชน์ทนายความ

Home สิทธิประโยชน์ทนายความ

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ สั่งซื้อหนังสือกฎหมายผ่านระบบออนไลน์ (ประชาสัมพันธ์)

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด โดยศูนย์หนังสือกฎหมายวิญญูชน ขอเชิญผู้สนใจ สั่งซื้อหนังสือกฎหมายผ่านระบบออนไลน์ เข้าชมเว็บไซต์ : www.winyuchon.co.th Facebook : www.facebook.com/winyuchonpublic2016/

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ขอเชิญทนายความ นักกฎหมาย และประชาชนทั่วไป อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสำหรับทนายความ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ขอเชิญทนายความ นักกฎหมาย และประชาชนทั่วไป อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสำหรับทนายความ รับสมัคร : 19 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download     ****ด่วน...รับจำนวนจำกัด***** หลักฐานการสมัคร : กรณีเป็นทนายความ รูปถ่าย...

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ณ โรงแรมวี-วัน จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมวี-วัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลดแบบตอบรับ : Download

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวครั้งที่ 2/2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวครั้งที่ 2/2560 เปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ และศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว รับจำนวนจำกัดเพียง 500 คนเท่านั้น   ดาวน์โหลดหนังสือ : Download ดาวน์โหลดคำชี้แจง : Download ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน : Download ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม : Download ดาวน์โหลดใบสมัครศาลเยาวชนฯ กลาง : Download ดาวน์โหลดใบสมัครศาลเยาวชนฯ ต่างจังหวัด :...

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 19

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 19 กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ช่องทางการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ณ สภาทนายความ ชั้น 3 สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สมัครทาง E-mail : cal.lawyerscouncil@gmail.com (พร้อมแนบหลักฐาน) ...

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “การยื่นและส่งคำคู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Filing System : e-Filing)”

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกทนายความเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การยื่นและส่งคำคู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Filing System : e-Filing)" ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมอบรม : Download   ส่งใบตอบรับกลับมาได้ที่ : โครงการพัฒนาบุคลากรสภาทนายความ...

ศาลยุติธรรม เผยแพร่ ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ศาลยุติธรรม เผยแพร่ ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ : ดาวน์โหลดเอกสาร -Directive of the President of the Supreme Court on Submitting, Sending...

ผลรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความ ประจำปี 2560

วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น. ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร : นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์/ประธานคณะกรรมการจัดงานกาชาดสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ ร่วมการออกรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความ ประจำปี 2560 โดยผลรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความ ประจำปี 2560 มีดังนี้ รางวัลที่...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครโครงการประกาศนียบัตรกฎหมายองค์กรธุรกิจ การธนาคารและการเงิน รุ่นที่ 3 (Advanced Corporate, Banking and Financial Services Law Program...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครโครงการประกาศนียบัตรกฎหมายองค์กรธุรกิจ การธนาคารและการเงิน รุ่นที่ 3 (Advanced Corporate, Banking and Financial Services Law Program : ABFL Program) รับสมัครระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://abfl.org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่...