การฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 (4) : [เสริมศักดิ์ เทพาคำ]

การฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 (4) : [เสริมศักดิ์ เทพาคำ]

ดาวน์โหลด