ร่วมงานพิธีฌาปนกิจคุณแม่มาลี รัตนบุรี

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายจำแลง มงคลนิสภกุล กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 9 และนายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร ร่วมในงานพิธีฌาปนกิจคุณแม่มาลี รัตนบุรี มารดาทนายความสมพล วงศ์มณฑา ณ วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง