บรรยากาศคณะบุคคลต่างๆ เข้ามอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับนายกสภาทนายความ

วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : บรรยากาศคณะบุคคลต่างๆ เข้ามอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาทนายความเป็นสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562- 2565