สอบปากเปล่า รุ่น 50 (28 เมษายน 2562)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ อาคารเวียงผา มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1, นายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6, นายจำแลง มงคลนิสภกุล กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 9, นายวิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ, นายสมพร ดำพริก และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมพูดคุย และให้กำลังใจแก่นักศึกษาในการสอบปากเปล่าแก่ผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคปฏิบัติของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 50, นักศึกษาที่รักษาสถานภาพ และกรณีผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าสอบปากเปล่าจำนวนทั้งสิ้น 1953 คน.