เปิดฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 52

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เปิดฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 52 (ภาคทฤษฎี) วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 52 (ภาคทฤษฎี) โดยมี ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ได้มีการแนะนำคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ และกรรมการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ จากนั้นเวลา 9.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้บรรยายเริ่มในหัวข้อ การเตรียมพยาน/การทำคดี/การเรียกค่าว่าความ ทั้งนี้ การเปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 52 นี้ จะมีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับวิชาว่าความในเรื่องต่างๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขาในระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม และ 1-2 มิถุนายน 2562 โดยนักศึกษาสามารถดูกำหนดการบรรยายได้ที่ทางเว็บไซต์สภาทนายความ เฟสบุ๊กสภาทนายความ และเฟสบุ๊กสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักฝึกวิชาว่าความฯ โทรศัพท์ 0-2522-7124-27 ต่อ 219 โทรสาร 0-2522-7130 ได้ในวันเวลาราชการ.