พบองคมนตรี (12/6/2562)

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ และนายวิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เพื่อกราบเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ รุ่นที่ 50 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร.