บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางช่อง 5

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ สมาชิกทนายความ และพนักงานสภาทนายความ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร.