บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางช่อง NBT

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ สมาชิกทนายความ และพนักงานสภาทนายความ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร