คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกาศนียบัตรกฎหมายองค์กรธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 (สงขลา)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกาศนียบัตรกฎหมายองค์กรธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 (สงขลา) (Business Law of Entrepreneus Program : BLE Program)

รายละเอียดโครงการ : Download

ตารางการอบรม : Download

ใบสมัคร : Download

สมัครแบบออนไลน์ : Click