เปิดรับสมัครเข้าอบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษ “English for Lawyers” รุ่นที่ 9

เปิดรับสมัครเข้าอบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษ “English for Lawyers” รุ่นที่ 9

เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

**เริ่มอบรมวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2562**

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download