ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบการสถาปนา 17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร : นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อการกุศล เนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนา 17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ.