ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจ (8/10/2562)

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 : ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม เดินทางไปเยี่ยมเยียน และสอบถามปัญหาอุปสรรคต่างๆ กับทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ตามโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) โดยเดินทางไปยัง สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี, สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน, สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น และสถานีตำรวจนครบาลสายไหม