สภาทนายความจัดกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายมะโน ทองปาน อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ/กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์, นายณัฐพล พวงเพชร คณะทำงานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล, นายพุทธพล ชัยสาลี คณะทำงานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล, นายทอง สีหาวงษ์ คณะทำงานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล และ ดร.กิตติศักดิ์ นิติพิทักษ์พงษ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟ สภาทนายความ ชิงถ้วยรางวัล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะจัดในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน ณ สนามกอล์ฟ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร
โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลว่า เป็นการจัดหารายได้สบทบเข้ากองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและสวัสดิการทนายความ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสภาทนายความ ทนายความ และบุคคลทั่วไป ซึ่งการจัดการแข่งขันกอล์ฟครั้งนี้เป็นการชิงถ้วย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และมีการชิงถ้วยรางวัล ประเภท Flight ต่างๆ อีก 5 Flight มีรางวัล Hole In One เป็นเงินสด จำนวน 50,000 บาท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก ถนนรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ นายกสภาทนายความยังได้กล่าวขอบคุณบริษัทที่ให้การสนับสนุนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน และสนับสนุนของชำร่วยเพื่อจับรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยในช่วงค่ำจะมีการจับรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และรางวัลพิเศษ ซึ่งเป็นทีวีสีจอแบนให้กับผู้ที่โชคดีในวันดังกล่าวด้วย
สำหรับการแข่งขันมี 2 ประเภท ได้แก่ทีมกิตติมศักดิ์ และประเภททีมทั่วไป
โดยรางวัลชนะเลิศชิงถ้วยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รางวัลรองชนะเลิศ ชิงถ้วยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ รางวัล Hole In One เงินสดจำนวน 50,000 บาท รางวัลชนะเลิศ Overall Low Gross รางวัลชนะเลิศ Overall Low Net
รางวัลชนะเลิศ Flight A ,รางวัลรองชนะเลิศ Flight A
รางวัลชนะเลิศ Flight B รางวัลรองชนะเลิศ Flight B
รางวัลชนะเลิศ Flight C รางวัลรองชนะเลิศ Flight C
รางวัลชนะเลิศ Flight D รองชนะเลิศ Flight D และรางวัลชนะเลิศ Flight Lady และรางวัลบู้บี้
ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดในเวลา 12.00 น. โดยมีค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภททีมกิตติมศักดิ์ทีมละ 50,000 บาท และประเภททีมทั่วไป 30,000 บาท สั่งจ่ายชื่อบัญชี สโมสรกีฬาสภาทนายความ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า เลขที่บัญชี 169-07070250