มอบกระเช้าแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ เนติบัณฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนกาญจนาภิเษก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ, ดร.สมพงษ์  สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 1, นายทวีป วงศ์สว่างศิริ กรรมการมรรยาททนายความ และนายวรยุทธ พูลสุข คณะทำงานสำนักนายกฯ เข้ามอบกระเช้าแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา และนายวิชัย เอื้ออังคณากุล ประธานศาลอุทธรณ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่.