เปิดฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 53 (2/11/2562)

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เปิดฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 53 (ภาคทฤษฎี) วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 53 (ภาคทฤษฎี) โดยมี นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7/เลขานุการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ได้มีการแนะนำคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ กรรมการสภาทนายความ และกรรมการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ ประกอบด้วย นายเกษม สรศักดิ์เกษม อดีตนายกสภาทนายความ/ประธานกองอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ, นายมะโน ทองปาน อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายวิทยา ทองกุ้ง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายเกษม รังสุวรรณ์ กรรมการวิชาการ, ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 1/รองผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ, นายพรศักดิ์ สังข์สังวาล กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 5/รองผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ, นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 7/เลขานุการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ, นายพนิต บุญชะม้อย ประธานกรรมการมรรยาททนายความ, นายชวการ ลิมป์ศิระ กรรมการอำนวยการฯ, นายพินิจ ลักษณวิศิษฎ์ กรรมการอำนวยการฯ, นายธีรพล ลิมวัฒนานนท์ กรรมการอำนวยการฯ, ว่าที่ร้อยตรี วาที ยอดบุตร กรรมการอำนวยการฯ, นายพรสวัสดิ์ เพชรแดง อนุกรรมการควบคุมฯ, ดร.เอกพงษ์ สารน้อย อนุกรรมการควบคุมฯ และ ดร.กิตติศักดิ์ นิติพิทักษ์พงศ์ กรรมการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ

จากนั้นเวลา 9.15 น. นายเกษม สรศักดิ์เกษม อดีตนายกสภาทนายความ/ประธานกองอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ ได้บรรยายในหัวข้อ ประวัติศาสตร์ทนายความ และพระราชบัญญัติทนายความ ทั้งนี้ การเปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 53 นี้ จะมีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับวิชาว่าความในเรื่องต่างๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขาในระหว่างวันที่ 2-8, 13-19 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 โดยนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักฝึกวิชาว่าความฯ โทรศัพท์ 02-522-7124 ถึง 27 หรือ 02-522-7143 ถึง 47 ต่อ 219-223 โทรสาร 0-2522-7130 หรือที่เฟสบุ๊กสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ ได้ในวันเวลาราชการ.